Szinódusi előzetes

Gábor Bertalan | 17.10.2021

Az évközi idő 29. vasárnapján a keresztvetés és a köszöntés után, a felolvasó, Melega Mária, így vezette be a szentmisét: Kedves hívek! Amint tudjuk a múlt vasárnap, október 10-én, Ferenc pápa délelőtt 10 órakor a Szent Péter bazilikában szentmise keretében ünnepélyesen megnyitotta a szinodalitás témájának szentelt szinódust, amelynek hármas feladatát a találkozás, a meghallgatás és a felismerés fogalmakkal jelölt meg. Főpásztoraink kérésére legyen a mai szentmisénk és a következő időszak kitűnő alkalom a Szentlélek indítására. Legyen számunkra is a találkozás, a meghallgatás és a felismerés szent ideje.

 A találkozás során ugyanis figyelmeseknek kell lennünk, időt kell szentelnünk és nyitottaknak a másik ember számára. Igyekeznünk kell úgy cselekedni, mint az Úr Jézus, aki nem volt közömbös, aki teljes érdeklődéssel volt a másik iránt. Nem sietett, nem nézte az óráját, hogy minél hamarabb végezhessen. Az Evangélium tele van gyógyító és felemelő találkozásokkal. A római szinódus is egy ilyen találkozás az Úr Jézussal és egymással. Az együtt gondolkodás, az ima és a szentségimádás ideje. A Szentlélek meghallgatása, hogy - mit üzen a Lélek a ma egyházának?

 A szentatya, Ferenc pápa a püspöki szinódus második feladataként a meghallgatást jelölte meg. Egy igazi találkozás ugyanis a meghallgatás által jön létre. Az Úr Jézus, amikor a gazdag ifjúval találkozott nem egy gyors, vagy kedves válaszra törekedett, hanem egyszerűen meghallgatta őt, sietség nélkül. Az Úr Jézus nemcsak a füleivel, hanem a szívével hallgatta meg a másikat, aki szabadon szólhatott, befogadottnak és nem elítéltnek érezhette önmagát.

Végül a harmadik feladat, a felismerés. A találkozás és a meghallgatás után ugyanis már nem azok vagyunk, akik voltunk – magyarázta Ferenc pápa. A szinódus is egy felismerési folyamat, spirituális és egyházi „belátás”, amelyet a szentségimádáson, az imán és Isten Szava által lehet elnyerni. Isten Szava segít bennünket abban, hogy a szinódus ne egy egyházi konferencia, ne egy tudományos összejövetel vagy egy politikai kongresszus legyen, hanem a kegyelem eseménye, a Szentlélek vezette gyógyulási folyamat.

Ezekben a napokban tehát az Úr Jézus arra hívja egyházát és benne mindnyájunkat, hogy szabaduljunk meg a világi dolgainktól és hallgassuk meg, hogy Isten mit vár tőlünk és milyen irányba ösztönöz minket. Vagyis a szinódust kegyelmi időszakként éljük meg! Kezdjünk bátran és nagy bizalommal járni a szinodális egyház felé vezető úton.

Az elkövetkező időben imádkozzunk, hogy római szinódus szolgáljon egymás meghallgatására, a Szentlélek befogadására, az imádságra és az elcsendesedésre. Legyünk a közelség, az együttérzés és a gyengédség Egyháza, mert csak akkor vagyunk az Úr Jézus hiteles egyháza, ha mi is az ő stílusát követjük.

Imádkozzunk halló és hallgató fülekért és szívvel néző tekintetért, mert az ember a szívével lát jól, úgy, amint azt a Szűzanya is tette. Szentmisénket Ferenc pápa szinódusi fohászával kezdjük a Szentlélekhez: Jöjj, Szentlélek Úristen! Te új nyelveket fakasztasz és életet hozó szavakat adsz ajkunkra. Őrizz meg bennünket attól, hogy múzeumi egyház legyünk, amelyik ugyan szép, de néma, nagy múltú, de kevésbé jövőbeli! Jöjj közénk, hogy a szinódus megtapasztalásával ne hagyjuk elhatalmasodni önmagunkon a kiábrándultságot! Ne hígítsuk föl a próféciát! Ne vesszünk el a meddő vitákban! Jöjj, szeretet Szentlelke! Nyisd meg szívünket a meghallgatásra! Jöjj, szentség Lelke! Újítsd meg Isten hűséges, szent népét! Jöjj, teremtő Lélek! Újítsd meg a föld arcát! Ámen.

Sajnos, már Európa is missziós területté vált. Hazánk, népünk is. Imádkozzunk, hogy az Egyház a római szinóduson meghallja a Szentlélek indítását, merjen és tudjon hitelesen tanúságot tenni az Úr Jézus tanításáról. Adja Isten, hogy lelkiismeretünket vasárnapról vasárnapra megvizsgálva, bűneinket megbánva, megtisztulva halljuk meg, hogy mit mond általunk a Szentlélek, közvetlen közelünknek.

 

Ma 30.11.2021 van, névnapját unnepli András, Andor, holnap Elza.
Gratulálunk!
Hírek
Szinódusi előzetes
|
Készítette: romkat.sk
|