Bodollói Kereszt út

Fotó Állomás Ima
0.Bevezető Keresztúti ájtatosság

Szívünk, lelkünk most kitárjuk, - Utad, Jézus, Veled járjuk. Kérjük, mélyen belevéssed - Szíveinkbe szenvedésed.

Előkészületi ima


Megváltó Jézusunk! Irántunk való szeretetedből vetted válladra a keresztet és vitted fel a Kálvária hegyére. Engedd, hogy most utadon lélekben végigkísérjünk. Adj nekünk résztvevő lelket, hogy szenvedéseidet Veled együtt átéljük. Adj nekünk bánatos szívet, hogy bűneinket őszintén megsirassuk. Adj nekünk erős akaratot, hogy bűneinkből megtérjünk, és add nekünk szeretetedet, hogy életünk ezentúl méltóbb legyen Hozzád. Urunk - fogadd el e keresztúti ájtatosságot a mennyei Atya dicsőségére, Isten népének szenvedően - tisztuló tagjaiért, az anyaszentegyház vándorló népéért, hogy a hűségesek állhatatosak maradjanak, az ingadozók megerősödjenek és a bűnösök megtérjenek. Engedd Urunk, hogy minden elnyerhető búcsúban részesüljünk a magunk és a tisztítótűzben szenvedő lelkek javára.
1.állomás I. állomás
Jézust halálra ítélik


Áll a gyilkos nagy ítélet,
- Rajtunk immár igaz véred.
Valahányszor szavam vétett,
- Pilátusod lettem néked.

Pap: Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged.
Hívek: Mert a Te szent kereszted által megváltottad a világot.

Ott állsz Uram, gyáva bírád előtt. Bármelyik pillanatban visszaléphetnél. De nem teszed. Vállalod sorsunkat, hogy mi is vállaljuk sajátunkat: a tömeg értetlenségét, a csipkelődő tekinteteket, a felelősséget - gondolatainkért, szavainkért, tetteinkért. Mindent, amit tőlünk elvársz. Jézusunk, Te nem hősiességet vársz tőlünk, nehezebbet - hűséget. Add hozzá kegyelmedet!

Pap: Könyörülj rajtunk Urunk, könyörülj rajtunk.
Hívek: És a tisztítótűzben szenvedő lelkeken.
2.állomás II. állomás
Jézus vállára veszi a keresztet


Itt van már a kereszt fája,
- Hurcolnod kell Golgotára.
Uram, én meg puhán restül,
- Vonakodom a kereszttül.

Pap: Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged.
Hívek: Mert a Te szent kereszted által megváltottad a világot.

Íme, az emberiség Istennek szánt egyetlen ajándéka - a kereszt, elkészült. Uram, Te ezt előre tudtad. Készültél rá. Ezért így kiáltunk: Nem akarunk keresztet ácsolni! A Te számodra - nem akarunk keresztet ácsolni! Senki számára - nem akarunk keresztet ácsolni! Sem a mieinknek, sem az idegeneknek! Durvaságainkkal, rágalmainkkal, gúnyolódásainkkal, szívtelen önzéseinkkel - nem akarunk keresztet ácsolni! Mert mi is hóhéraid közé lépünk, ha egymás életét megkeserítjük.

Pap: Könyörülj rajtunk Urunk, könyörülj rajtunk.
Hívek: És a tisztítótűzben szenvedő lelkeken.
3.állomás III. állomás
Jézus először esik el a kereszttel

Botlik, roskad szegény tested,
- Nem bírja a nagy keresztet.
Földre sújtód, jaj én voltam,
- Ki oly sokszor elbotoltam.


Pap: Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged.
Hívek: Mert a Te szent kereszted által megváltottad a világot.

Uram, magad bizonyítod, hogy milyen igazat mondtál, amikor így szóltál: A lélek ugyan kész, de a test erőtelen. Mi más lehet ennél az állomásnál a fohász, mint a sóhaj - a Te erőddel mégis fölkelek! Én nagyon esendő vagyok - a Te erőddel mégis fölkelek! Ha bűneim mocsárba süllyesztettek is - a Te erőddel mégis fölkelek! Ó, hányszor hiába fogadkoztam - a Te erőddel mégis fölkelek! Uram, Te tudod, milyen nehéz az élet! Igaz - Te ennél többet is tudsz: azért lettél emberré, hogy nekünk emberfeletti erődet felkínálhasd. Bárcsak ezt az ajándékod is mindig elfogadnánk!

Pap: Könyörülj rajtunk Urunk, könyörülj rajtunk.
Hívek: És a tisztítótűzben szenvedő lelkeken.
4.állomás IV. állomás
Jézus találkozik édesanyjával


Ó, jaj, látod jönni szembe,
- Édesanyád gyötrelemben.
Ó, csak én is vele járnék,
- Krisztus után mint az árnyék.


Pap: Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged.
Hívek: Mert a Te szent kereszted által megváltottad a világot.

A legjobb gyermek a legjobb Anyával találkozik. Hol? A kivégzési menetben. Életutunkon naponta azért indulunk el, - hogy találkozzunk Veled. Keresztutadon, a magunk keresztútján - hogy találkozzunk Veled! Amikor elveszett minden reményünk: a kísértések pergőtüzében, amikor már senkink sincs, életünk legnehezebb óráiban, - hogy találkozzunk Veled! Édesanyád és Te találkoztatok. Megállt a menet? Amnesztiát hirdettek? Nem! Csupán annyi történt, hogy a keresztetek közös lett. Urunk, életünk nehéz óráiban juttasd eszünkbe, hogy velünk vagy és sohasem egyedül vonszoljuk keresztünket.

Pap: Könyörülj rajtunk Urunk, könyörülj rajtunk.
Hívek: És a tisztítótűzben szenvedő lelkeken.
5.állomás V. állomás
Cirenei Simon segít Jézusnak


Vinni terhed segítségül,
- Itt van Simon Kirenébül.
Bárcsak én is, bűnös lélek,
- Keresztemmel követnélek.


Pap: Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged.
Hívek: Mert a Te szent kereszted által megváltottad a világot.

Érdemes megállni. Látni egy embert, idegen kereszttel a vállán. Ó, katonák! Az Isten áldjon meg titeket, hogy Jézusnak segítséget találtatok. De azért is, hogy ráébredhetünk, a kereszthordozásban mi is részt kérhetünk. Milyen szégyen volna, ha bennünket, keresztényeket is állandóan együttérzésre kellene kényszeríteni. Ezért, Uram, keresztedből - én is részt kérek. Keresztedből, amely alatt embertestvéreim nyögnek, az áldozatból, ami nélkül nincs üdvösség - én is részt kérek. Mindenből, ami fontos és szent - én is részt kérek. Mindenből, ami Neked is fontos és szent ...

Pap: Könyörülj rajtunk Urunk, könyörülj rajtunk.
Hívek: És a tisztítótűzben szenvedő lelkeken.
6.állomás VI. állomás
Veronika kendőjét nyújtja Jézusnak

Jámbor asszony siet Hozzád,
- Kendőjével törli orcád.
Vajon hát én kőszívemmel,
- Mennyi könnyet töröltem fel?


Pap: Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged.
Hívek: Mert a Te szent kereszted által megváltottad a világot.

A világban millió a könnyes szem és patakokban folyik a vér. Ez mind - mind Veronika után kiált, de egy Veronika nem győzi. Uram, Veronika láttán figyelmeztetésed jut eszembe: Bármit tesztek embertársaitoknak, nekem teszitek. Bárki könnyeit töröljük - Neked tesszük. Ha testi, lelki sebeket kötözünk - Neked tesszük. Ha a szakadék széléről valakit visszarántunk, ha az igazság csíráit vetegetjük, bárkin, bárhol, bármikor segítünk - Neked tesszük. Uram, ha Neked annyira szent, fontos és értékes minden szenvedő, akkor kell, hogy nekünk is szent, fontos és értékes legyen minden szenvedő.

Pap: Könyörülj rajtunk Urunk, könyörülj rajtunk.
Hívek: És a tisztítótűzben szenvedő lelkeken.
7.állomás VII. állomás
Jézus másodszor esik el a kereszttel


Földre roskadsz másodízben,
- Értem tűrő kegyes Isten.
Hát én hányszor tántorultam?
- Bűneimbe visszahulltam!


Pap: Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged.
Hívek: Mert a Te szent kereszted által megváltottad a világot.

Pál apostol mondja: ?Én nem dicsekszem mással, mint Jézus Krisztus keresztjével.? Nekem se legyen hát kisebbségi érzésem amiatt, hogy hiszek és vallásos vagyok. Nem szégyenkezhetem, ha életemben Krisztus keresztjének jelét hordozom. Keresztelésem óta - kereszted jelét hordozom. Gyónásomkor, bűnbánatomban - kereszted jelét hordozom. Valahányszor áldást kapok - kereszted jelét hordozom. Homlokomon, ajkamon, szívemen - kereszted jelét hordozom. Sírdombomon is - kereszted jelét hordozom. Testi, lelki szenvedésemben - kereszted jelét hordozom. Uram, taníts meg hinni keresztem értelmetlen értelmességében.

Pap: Könyörülj rajtunk Urunk, könyörülj rajtunk.
Hívek: És a tisztítótűzben szenvedő lelkeken.
8.állomás VIII. állomás
Jézus találkozik a jeruzsálemi asszonyokkal


Sírva jöttek ki elébe,
- Jeruzsálem asszonynépe.
Jaj, rám is szól, ami rátok:
- ?Magatokat sirassátok!?


Pap: Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged.
Hívek: Mert a Te szent kereszted által megváltottad a világot.

Mi is történt eddig? ... Átöleli a keresztet, együtt szenved anyjával. Elfogadja Simon és Veronika szolgálatát. Annál meglepőbb, hogy a résztvevő könnyeket visszautasítja. Mellbe ver ez a visszautasítás, mert így lesz érthetőbb, hogy nincs igazunk, amikor azt gondoljuk, köszönje meg az Isten, hogy szóba állunk vele. Ezért, ha szánakozunk kínjaid miatt - Uram, ne utasíts vissza minket. Ha végre megszólal a lelkiismeretünk - ne utasíts vissza minket. Ha visszanézünk elhibázott életünkre - ne utasíts vissza minket. Ha egy bűnbánó sóhajnál már többre nem telik - ne utasíts vissza minket. Tudjuk Urunk, hogy nem szorulsz ránk. Mindent azért teszel, mert szereteted nem ismer határt. Ne utasíts hát vissza minket!

Pap: Könyörülj rajtunk Urunk, könyörülj rajtunk.
Hívek: És a tisztítótűzben szenvedő lelkeken.
9.állomás IX. állomás
Jézus harmadszor esik el a kereszttel


A keresztnek szörnyű terhe,
- Harmadszor is földre ver le.
Ested adjon szent kegyelmet,
- Hogy a bűnből talpra keljek.


Pap: Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged.
Hívek: Mert a Te szent kereszted által megváltottad a világot.

Hiába keresem, az elesésről nincs szó a Szentírásban. Jézus nem is papíron esett el, hanem az életúton, mint annyian, akiknek arcát Veronikák törlik és akiknek nem jutott a Veronikákból. Ó, bárcsak sokan lennének olyanok, akik odalépnek embertestvéreikhez és felemelik őket. Jó Uram, az élet elesettjeit - segíts, hogy felemeljük! A kétségbeesetteket - segíts, hogy felemeljük! Akik a züllöttség mocsarában fetrengenek, akikről már mindenki lemondott, akik már saját maguktól is megundorodtak - segíts, hogy felemeljük őket! Uram, aki elesett lettél az elesettekért, nyisd ki idejében szemünket és szívünket.

Pap: Könyörülj rajtunk Urunk, könyörülj rajtunk.
Hívek: És a tisztítótűzben szenvedő lelkeken.
X.állomás X. állomás
Jézust megfosztják ruháitól


Megcsúfolják ruha nélkül,
- Borzad szájad vad epétül.
Tisztes mérték, szent szemérem,
- Mindig, mindig maradj vélem.


Pap: Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged.
Hívek: Mert a Te szent kereszted által megváltottad a világot.

Jézusunk, mi a fájóbb: meztelenséged, avagy, hogy milliók úgy vetették le vallásosságukat, mint az emberek tavasszal a télikabátot? Maguk vetették le. Le sem kellett tépni róluk. Mi Tehozzád tartozunk. Kérésünk: lelkületed ne legyen rajtunk csupán külső ruha, hanem - járja át szívünket! Evangéliumod minden mondata - járja át szívünket! Határt nem ismerő jóságod - járja át szívünket! Atyád iránti vonzalmad, áldozatos szereteted - járja át szívünket! Mindaz, ami Belőled árad - járja át szívünket! Uram, jóságos lelkületeddel, takard el meztelenségünket, és öltöztess fel minket isteneberséged erényeivel.

Pap: Könyörülj rajtunk Urunk, könyörülj rajtunk.
Hívek: És a tisztítótűzben szenvedő lelkeken.
XI.állomás XI. állomás
Jézust keresztre feszítik


Édes Jézus drága testét,
- Véres fára fölszegezték.
Mi egyetlen boldogságunk,
- Szent keresztfa, sírva áldunk.


Pap: Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged.
Hívek: Mert a Te szent kereszted által megváltottad a világot.

Nem volt elég, hogy odaállj a kereszt mellé. Szorosan rászegeztek, hogy eggyé forrj kereszteddel. Én is elköteleztem magam melletted. Tudatosan csatlakozom Hozzád. Önmagamat, egész lényemet - keresztedhez szögezem! Sorsomat, bármilyen legyen is - keresztedhez szögezem! Holnapomat, jövőmet, ösztöneimet és vágyaimat, életemet és érdekeimet, reményeimet és mindenemet - keresztedhez szögezem. Csak így élem meg apostolod dicsekvését: ?Ki szakíthat el minket Krisztus szeretetétől??

Pap: Könyörülj rajtunk Urunk, könyörülj rajtunk.
Hívek: És a tisztítótűzben szenvedő lelkeken.
XII.állomás XII. állomás
Jézus meghal a kereszten


Megváltásunk már betelve:
- Jézus lelkét kilehelte.
Újra élek kegyelméből!
- Ki szakaszt el szerelmétől?


Pap: Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged.
Hívek: Mert a Te szent kereszted által megváltottad a világot.

Áll a kereszt. Rajta van az áldozat. Érdemes volt-e megszületnie? Pál apostol buzdítására, nyissuk ki jobban szív-szemünket: Tekintsünk boldog örömmel a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjére! Benne van üdvösségünk, életünk és feltámadásunk. E szörnyű keresztfán született meg a valódi optimizmus. Uram, ha eljutok Hozzád - érdemes volt megszületnem! Meggyilkolt Isten Fia, ha részem lesz életedben - érdemes megszületnem! Ha nem hiába hirdetted nekem evangéliumodat - érdemes volt megszületnem! Ha nem hiába hullott értem véred - érdemes volt megszületnem! Ha Veled bármi is ér engem - érdemes volt megszületnem! Jézusom, Te csak egyetlen tragédiát ismersz, ha valamelyikünkről azt kell mondanod: Jobb lett volna, ha meg sem születik ...

Pap: Könyörülj rajtunk Urunk, könyörülj rajtunk.
Hívek: És a tisztítótűzben szenvedő lelkeken.
XIII.állomás XIII. állomás
Jézus testét leveszik a keresztről


Keresztfádról már levesznek,
- Szent Szűz szívén pihen tested.
Bár pihennél mindig nálam,
- Tiszta szívem templomában.


Pap: Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged!
Hívek: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

A tömeg hátat fordított. Szétoszlott. Hazament, pedig a halottnak még volt ajándékoznivalója. Anyát adott. Ó Mária, Egyszülöttedért, akinek teste az öledben nyugodott, nem emelted imára a kezedet. Ezt Ő nem is kérte. Mi annál inkább - könyörögj értünk! Betegek erőssége - könyörögj értünk! Bűnösök menedéke - könyörögj értünk! Szomorúak vigasztalója - könyörögj értünk! - Halálunk óráján - könyörögj értünk! Ó, Mária - könyörögj, könyörögj, könyörögj értünk!

Pap: Könyörülj rajtunk Urunk, könyörülj rajtunk.
Hívek: És a tisztítótűzben szenvedő lelkeken.
XIV.állomás XIV. állomás
Jézus testét eltemetik


Már a szent test sírba téve,
- Újon metszett szirt ölébe.
Onnan kél fel harmadnapra,
- Halált, poklot letiporja.


Pap: Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged.
Hívek: Mert a Te szent kereszted által megváltottad a világot.

Minden sír egy hatalmas torok. Mindent elnyel, megemészt. Jézusunk, Te azért jöttél, hogy ne a sír legyen a végső állomás. A hívő ember koporsója hívva kiált - feltámadást várok! Nagyböjtjeim, nagypéntekeim után - feltámadást várok! Halálom után - feltámadást várok! Bármennyire mulandó is minden - feltámadást várok! Végső megoldásul - feltámadást várok! Tökéletes beteljesülésül - feltámadást várok! Feltámadt Üdvözítőnk, annyi mindent feleslegesen várunk, a feltámadást viszont nem hiába. Drágán fizettél érte: a jászoltól a Golgotáig. S bizonyságot adtál róla Húsvétodon, amikor halottadból föltámadtál és örökre a miénk lettél.

Pap: Könyörülj rajtunk Urunk, könyörülj rajtunk.
Hívek: És a tisztítótűzben szenvedő lelkeken.
XV.Vége Záróének:

Uram, hiszek és remélek,
- Én szerelmem Neked élek.
Szánom-bánom minden vétkem,
- Légy az enyém egykor égben.

Befejező ima

Dicsőséges és teljes Szentháromság! Hálát adunk Néked a megváltás kegyelméért. Áldd meg jófeltételeinket, hogy megtartásukkal minél teljesebb részünk legyen a megváltás kegyelmében. Atyánk, mindenhatóságoddal gyámolítsd gyöngeségünket és szabadíts ki minket nyomorúságunk mélységéből. Urunk, Jézus Krisztus, bölcsességeddel vezéreld gondolatainkat, szavainkat és cselekedeteinket. Szentlélekisten, szereteteddel légy minden ténykedésünk kezdője, hogy isteni tetszésednek mindig megfelelhessünk. Nagyasszonyunk, Mária jó Anyánk! Könyörögj érettünk szent Fiadnál, hogy lelkünk sebei begyógyuljanak! Ámen.

Imádkozzunk a Szentatya szándékára:

Miatyánk ...
Üdvözlégy ...
Dicsőség ...

Áldás: (Ha nincs pap: Áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.)