Vértanúságig menő szeretet...

Gábor Bertalan | 2024. március 26.
Vértanúságig menő szeretet...

Nagykedden a húsvéti szünet előtti utolsó tanítási napon felekezeti hovatartozás szerint bűnbánattartásra és húsvéti szentáldozásra gyűlt össze a Fészek apraja és nagyja.

 Jó volt látni, hallani és tudatosítani, hogy egy olyan világban, ahol látszólag nem egyszer a sötétség, a gonoszság diadalmaskodik, van egy fészek: család, iskola, kultúra, ahol tér teremtődik annak a Jézusnak, aki nemcsak a rosszat látja az emberben, de azt is, hogy hogyan teljesedik be Isten örök terve és az Ő szent akarata. Bár a világ a Júdások és a főségek alkujától hangos, a hűségesek életében csöndben itt és most, mindig megdicsőül az Emberfai.

 Adja Isten, hogy a nagy-heti bibliai események történésében továbbra is elmerüljünk emberi küldetésünk csodálatos beteljesedésének szemlélésében. Megtanuljuk és elsajátítsuk azt a lelkületet, amelyet a kinyilatkoztató Szentlélek egykor az Úr szenvedőszolgájáról szólt, hogy a példakép és az égi közbenjáró, Boldog Salkaházi Sárához hasonlóan, minden Igaz, a látszólagos vereség által képes győzedelmeskedni a gyűlölet erői fölött: érvényre jut, gyümölcsöt terem az Atya akaratához való hűség és az emberek iránti, vértanúságig menő szeretet.