Uram, hozzád menekülök...

Gábor Bertalan | 2024. május 8.
Uram, hozzád menekülök...

A feltámadás és a viszontlátás reménységében tudatjuk mindenkivel, akik ismerték és szerették, hogy

 Főtisztelendő Mgr. Gergeľ Péter atya

2024. május 3-án

életének 51. évében, papságának 27. esztendejében

 csöndben elhunyt az Úrban.

2024. május 8-án 10:30 órakor

szentmisében adtunk érte hálát Istennek

és búcsúztunk tőle

az abaújszinai plébániatemplomban.

 

Requiscat in pace!