Tovább adni a reménység lángját

Gábor Bertalan | 2022. június 26.
Tovább adni a reménység lángját

Amikor a zenekar egy művet játszik, előbb összehangolják a hangszereket, csak így lesz méltó az előadás és mutatja meg a zenészek tehetségét – mondta a minap Ferenc pápa egyik lelki találkozón. Az összehangolódáshoz meg kell hallgatni egymást, mert leghatékonyabban ez segíti a közös és a helyes döntések meghozatalát.

,,Mostoha időkben leszegényedhetik egy nép; de az anyagiak visszatérhetnek, ha ifjúságunk testben, lélekben ép marad.” – olvasható Isten szolgája, Mindszenty József bíboros egyik közismert nyilatkozata a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont aulája homlokfalán.

Az iskolaév végéhez közeledve a különböző iskolai, városi és egyházi rendezvények is ennek a testi - lelki épségnek az elősegítését kívánta szolgálni.

Az iskolai próbabál, a debrődi Szent László zarándoklat és a vasárnapi ökumenikus istentisztelet úgymond csak cseppek a szükség óceánjában, de nélkülük, az óceán nem lenne egész.

Mindenütt, ahová visszatér Káin és Ábel drámája és elszabadul az ördögi erőszak, pusztulni indul az élet, amelyre a Krisztusban hívőknek az imádság erejével kell válaszolniuk. A szeretet konkrét tetteivel és minden keresztény eszközzel azért kell küzdeniük, hogy a különböző fegyvernemek elhallgassanak és átadják helyüket a hatékony dialógusnak.

Hívőként tudjuk, hogy a gőg és az emberi bálvány trónjai előbb-utóbb leomlanak, és beteljesedik Izajás próféta békéről szóló jövendölése, hogy egyetlen nép se emel kezet a másikra, a kard ekevassá változik, a lándzsa szőlőmetsző késsé.

Napjainkban sajnos éppen az ellenkezője történik: fogy a szellemi, lelki és testi élelem, míg a különböző fegyverek zaja egyre erősödik. Sok helyen kicsiben és nagyban Káini szemlélet uralja a történéseket.

Hála Istennek a szűkebb pátriában egyre többen érzik szükségét a különböző kislépések összehangolására a táncban, a zarándokúton, az ökumenikus szolgálatban: folytatni az imát, a böjtöt, a segítést, a munkát azért, hogy a béke ösvényei át tudják szőni a konfliktusok dzsungelét. Elősegítve ezzel a prófécia beteljesedését: „Ő tart majd ítéletet a nemzetek között, és igazságot szolgáltat számtalan népnek. Ők meg ekevassá kovácsolják kardjukat, és lándzsájukat szőlőmetsző késsé. Nemzet nem emel kardot nemzet ellen, és nem tanul többé hadviselést.” (Iz 2,4)