Seperj bár utcákat, vagy építs... 2

Gábor Bertalan | 2023. február 15.
Seperj bár utcákat, vagy építs... 2

2023. február 15-én a nyitott szívek ajtajának a napja volt a Boldog Salkaházi Sára Iskolaközpontban, ahol az elöljárók, a tantestület, a jelen és a volt diákok aktív közreműködésével alkalom nyílott közelebbről betekinteni az intézmény belső életébe, tereibe és lelkületébe.

 Jó volt látni a diákok és tanáraik érdeklődő és kísérő tekintetét, tudatosítani a meggyőződést, hogy ha az ember célzatosan fordul Teremtője és Gazdája felé és mindenben az Ő akaratát keresi, előbb vagy utóbb felfedezi az Ő irgalmas, megtartó és jövőt adó és formáló szeretetét.

 Jó volt visszahallani a sorok között is, hogy ezt a földet, a szűkebb pátriát, az Isten adta nekünk, akik által - áldott elődeinkhez hasonlóan - áldásban részesülhetünk.

Adja Isten továbbra is fel-, és elismernünk, hogy a szűkebb és a tágabb pátria hiányaiért és a világban található rossz miatt nem a Teremtőt kell hibáztatnunk, de önmagunkat, ha keményszívűségünk miatt elfeledjük sajátos küldetésünket és felelősségünket Iránta és egymás iránt, aminek egyenes következménye a felelőtlenségünk a teremtett világunkért, kultúránkért és anyanyelvünkért.

 A lelki találkozó végén, a Házasság hete és Szent Valentin napja kapcsán minden jelenlevő elmélkedő házi feladatot kapott: 2 könyvjelzőt azzal, hogy az egyiket tartsa meg emlékül önmagának, a másik ajándékozza legkedvesebbjének, akivel el tud beszélgetni a könyvjelző képeiről. A feladat nem véletlenszerű, hiszen keresztényként arra küldettünk, hogy hirdessük az evangélium értékrendjét, nemcsak a megszokott helyeken és eszközökkel, hanem új, eddig talán járatlan terepen és nem szokványos módokon is.

 Adjon a Teremtő mindnyájunknak érzékeny szívet, tegye készségessé akaratunkat, hogy felismerjük az „idők jeleit”, s azt a jót, amit talán korábban nem mertünk megtenni, mert szokásaink, előítéleteink, félelmeink visszatartottak, ám most a nyitott szívek kapujának napján, amikor látva-látjuk, hogy hitünk, anyanyelvünk, kultúránk hatékony továbbadása a tét, kezdjünk el végre hatékonyan cselekedni. Nem feledve, sőt tudatosítva, hogy követségben járva keresnünk, kutatnunk kell annak útját és módját, hogy miként lehet és kell megvalósítani az egykori diákálmot: Seperj bár utcákat, vagy építs gépeket, csak ember légy talpadon, ezt soha ne feledd.