Reményteli találkozó Budapesten

Gábor Bertalan | 2022. május 7.
Reményteli találkozó Budapesten

2022. május 6-án találkozott Budapesten a Mindszenty Alapítvány kuratóriuma. A mindig barátságos, testvéri, felelősségteljes tanácskozás ez alkalommal is ilyen miliőben történt. Kovács Gergely, okleveles posztulátor, Nagy Brigitta és Török Janka munkatársak a hála, a köszönet és a nagyrabecsülés jeleként boldog örömmel adták át Erdő Péter bíborosnak és Habsburg-Lotharingiai Mihály főhercegnek, életjubileumuk kapcsán a Jézus Szíve emlékplakettet.

Nagy István, a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont igazgatója szintén nagy örömmel nyugtázta Erdő Péter október 13-ra tervezett bíborosi látogatásának bizonyosságát, amelynek keretében Bernard Bober, érsek-metropolita és sok más illusztris személy jelenlétében történelmi találkozóra kerül sor a közelmúltban átadott iskolában, ahol a liturgikus cselekmények mellett, kiállítás készül a vértanú bíboros életéről és lelkipásztori ténykedéséről. Aznap délután Bodollón Fatimai engesztelő imatalálkozó lesz, amelyet immár 20 éve havi rendszerességgel a hónap 13. napján a hívek a határ mindkét oldaláról szívesen és kitartóan végeznek.

Gábor Bertalan, esperes-plébános, kuratóriumi tag, köszönettel és hálával adta át a szepsi, a makranci és a bodollói rózsafüzér-társulat szerény adományát az Alapítványnak és a kedves figyelmességet a kuratórium tagjainak.

Ismételt nagy köszönet és hála a közös múltért, a gyökerek tudatos ápolásáért, a kölcsönös felelősségért, a barátságért és a reményteli jövő készséges alakításáért.