Nemzedékről nemzedékre

Gábor Bertalan | 2022. május 29.
Nemzedékről nemzedékre

2022. május 29-én egy héttel templomunk búcsúünnepe előtt, a húsvéti szentidő 7. vasárnapját ünnepeltük. Őseink templomunkat a 13. században emelték a Szentlélek tiszteletére. Azóta találkozik itt Isten-népe vasárnapról vasárnapra, ünnepről ünnepre. Igaz, volt idő, nem is rövid - több mint 120 évig - templomunkban nem volt szentmise. 1711-től azonban ismét naponta bemutatásra kerül a legszentebb áldozat. Sajnos, az utóbbi időben a koronavírus-járvány miatt némi korlátozással, de hála Istennek, végre, egyre bátrabban, merészebben, felkészültebben és tudatosabban térnek vissza a hívek a helyükre, hogy erőt merítve otthon legyenek családi, közösségi és iskolai fészkükben.

Vasárnapi szentmisénkben - mint általában - egyházközségünk hívő népéért, városunk minden lakosáért és népünkért is imádkoztunk határon innen és határon túl, hogy hitbeli, lelki és szellemi örökségünket továbbra is helyesen és jól értékeljük, őrizzük és készséggel továbbadjuk: nemzedékről – nemzedékre.

Meglepetésszerű volt látni a felajánlási menetben a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont népviseletbe öltözött két növendékét. Jelenlétük, ragaszkodásuk, viselkedésük, magatartásuk sejtetik, hogy már ők is értik és felismerték az idők jeleit, sőt készek a hit örömével elvégezni azt a munkát, amelyet nekik szánt az isteni gondviselés.