Nemcsak a faluban, de az egész szűkebb és tágabb pátriában...

Gábor Bertalan | 2023. február 11.
Nemcsak a faluban, de az egész szűkebb és tágabb pátriában...

A minap Ferenc pápa a Vatikánban sportolókkal találkozott, akiknek Szent Pál apostolnak a korinthusiakhoz írt első leveléből idézett: „Nem tudjátok, hogy a pályán küzdők mind futnak ugyan, de a díjat csak egy nyeri el? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek! A versenyzők valamennyien megtartóztató életet élnek, minden tekintetben. Ők hervadó koszorúért, mi pedig hervadhatatlanért” (1Kor 9,24-25). A filippibeliekhez írt levelében Pál apostol még hozzáteszi: „Nem mintha már elértem volna, vagy már célba értem volna, de futok utána, hogy magamhoz ragadjam, ahogy Krisztus is magához ragadott engem.” (Fil 3,12).

A két bibliai szöveg is jó lehetőséget kínál arra, hogy elgondolkodjunk az egészséges versengés tevékenysége felett, ami nagyban hozzájárulhat úgy az egyének, mint a közösségek szellemi érlelődéséhez és fejlődéséhez.

2023. február 11-én JUDr. Szalay Gábor polgármester meghívására ünnepélyes áldásra került sor a makranci sportpályán, ahol az önkormányzat képviselőtestülete szervezésében disznótoros kóstolóra gyűlt össze a falu apraja és nagyja.

Jó volt együtt látni az érdeklődőket, akik közösen adtak hálát az idők jeleinek értéséért: bölcsnek lenni és maradni a mindenkori „Heródesek” fondorlata közepette úgy, mint egykor az Úr Jézus idejében a bölcsek esetében.

A sportpálya és a hozzátartozó helységek megáldása és megjelölése jelzésérték a mindenkori sportolóknak és a közönségnek egyaránt, hogy Makrancon a szellemi, lelki és kétkezi értékek és az ehhez való ragaszkodás nem a múlté, de a jövőt építő jelené.

Csak kívánni lehet és kell, hogy az ilyen és hasonló összefogás és együttműködés példaérték legyen és maradjon nemcsak a faluban, de az egész szűkebb és tágabb pátriában.