Nem mindennapi történelmi esemény

Gábor Bertalan | 2023. március 20.
Nem mindennapi történelmi esemény

Örömmel közöljük, hogy a „Petőfikörtefa-csemete” megáldása 2023. március 20-án, Budapesten, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, Kánonjogi Posztgraduális Intézetében a tudományos konferencia II. részének kezdetén Őeminenciája Erdő Péter bíboros által megtörtént. A megáldott csemetefát 2023. március 21-én 12:30-kor fogjuk ünnepélyesen elültetni a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont udvarán, ahová ezúton is ismételt nagy tisztelettel és szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt, akik szeretnének részesei lenni ennek a nem mindennapi történelmi eseménynek.