Legyen béke, szabadság és egyetértés...

Gábor Bertalan | 2023. március 15.
Legyen béke, szabadság és egyetértés...

2023. március 15-e különleges helyet foglal el népünk történelmében. „175 év távlatából is csodálattal emlékezünk erre a makulátlan fényű napra, amikor a magyar nemzet vérontás nélkül, békében és egyetértésben vívta ki szabadságát.” írta ez évi ünnepi köszöntőjében Orbán Viktor.

Mi, magyarok történelmünk során sokszor bebizonyítottuk, hogy bátran fel merjük venni a harcot a ránk zúduló ellenséges túlerővel, ugyanakkor - más nemzetekhez hasonlóan - mégis jobban szeretünk élni a szabadságban, semmint meghalni érte.

 Évtizedeken át joggal és őszintén reméltük, hogy Európa földjén nem pusztíthat többé háború. Sajnos, manapság ennek az ellenkezőjét tapasztaljuk, ezért a mostani szörnyű időkben még inkább szükségünk van a magyar szabadság iránytűjére, amely történelmünk annyi vészkorszakán sikeresen, eredményesen vezetett át bennünket - fogalmazott a kormányfő. Békére vágyunk, és a béke pártján állunk. Erkölcsi kötelességünknek tartjuk, hogy mindent megtegyünk azért, hogy elhallgassanak a fegyverek, mert ez az egyetlen út, amely ma garantálni tudja az emberek biztonságát és boldogulását a Kárpát-medencében.

2023. március 15-én ilyen gondolatokkal, vágyakkal és felelősségtudattal köszöntöttük és üdvözöltük a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda küldöttségét a szepsi plébánia-templomban és a makranci Szent István Király filiális templomban, ahol a becses vendégek megcsodálhatták a Kárpát-medencében egyedülálló ereklyét: az első szent magyar család, az első és az utolsó apostoli király csontereklyéit. Jelesen – Szent István Király, Boldog Gizella, Szent Imre és Boldog IV. Károly relikviáit.   

A templomlátogatások között a két testvériskola diákjai és tantestülete - tanúsítva és felvállalva a múltat és a jövendőt - rövid ünnepi műsort adtak: „Legyen béke, szabadság és egyetértés!” köztünk, bennünk és általunk a szűkebb és a tágabb pátriában: Cum Deo, pro Patria et Invicem.