Köszönet és hála...

Gábor Bertalan | 2023. március 9.
Köszönet és hála...

A szepsi esperesi körzet papsága Mons. Pásztor Zoltán püspöki helynök vezetésével 2023. március 9-én Buzitán tartotta havi koronáját. Elsőként közösen elimádkozták az alkonyati zsolozsmát, majd Fábry Péter, perényi plébános, esperes-helyettes gondolatai alapján a böjt miben létéről elmélkedtek. Ezt követően a római szinódusra készülve előadás hangzott el szinódus mi voltjáról.

 A találkozó második részeként szentmise következett, amelynek végén köszöntők hangzottak el, mindenekelőtt a helyi egyházközség felé, hogy befogadták a márciusi papi korona résztvevőit. A hely megválasztása nem volt véletlen, hiszen Susko Mihály atya a napokban ünnepelte 50. születésnapját és az idén lesz ezüstmisés. A paptársak köszönteni jöttek és előzetesen kifejezni örömüket és hálájukat, hogy immár 25 éve együtt szolgálhatják Isten szent népét.

 Köszöntötték főtisztelendő Fábry Péter atyát is, aki néhány nap múlva tölti be 62. életévét és az idén lesz immár 21 éve, hogy szorgalmasan munkálkodik az Úr szőlőjében.

 Végül, de nem utolsósorban köszöntötték Pásztor Zoltán püspöki helynök urat is, aki előzőnap ünnepelte névnapját, és aki az idén lesz 60 éves, valamint 35 esztendeje annak, hogy papként odaadóan szolgálja a rábízottakat. 

 A köszöntöttek a tisztelet és a hála jeléül szerény figyelmességként a Jó Pásztor egy-egy ikonját kapták, hogy emlékeztessék őket a kitüntető meghívásra. A szentmise záró áldása előtt az egybegyűltek Isten bőséges áldását és a Szűzanya különös oltalmát kérték a jubilánsok további életútjára. A lelki találkozó a helyi plébánián közös vacsorával zárult, amiért ezúton is köszönet és hála az egyháztanács tagjainak és a felszolgálóknak.