Kérve a vértanúk közbenjárását...

Gábor Bertalan | 2023. május 16.
Kérve a vértanúk közbenjárását...

2023. május 16-án Mons. Bernard Bober kassai érsek-metropolita meghívására meglátogatta a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpontot Erdő Péter bíboros, prímás, érsek, aki szentmise keretében a nagykaposi és a szepsi esperesi körzet papjaival bemutatott szentmise záró részében felszentelte az iskolakápolnát és megáldotta a Ragán Dávid adományozta, Turi Török Tibor keszthelyi szobrászművész Isten szolgája, Gróf Esterházy János domborművét. A két főpásztor főpásztori áldásában részesítette születésnapjuk alkalmából a jubiláns pedagógusokat: jelesen Dr. Madarász Róbertet, a komáromi Marianum igazgatóját, Mgr. Mihályi Molnár László, tanárt, írót, költőt, publicistát és Mgr. Nagy Imre, tanárt, zenészt és poétát, valamint az alkotóművészt, aki szintén aznap ünnepelte születésnapját.

 A csodálatos ünnepség kapcsán elmondható vannak dolgok, amelyeket emberek építenek, és vannak dolgok, amelyek Isten kegyelméből növekszenek. Egyre nyilvánvalóbb, hogy a Bodollón 2002. október 13-a óta havonta megtartott Fatimai engesztelő imatalálkozókon összegyűlő lelki közösség újabb látható gyümölcsöt kapott.

 Örülünk és köszönjük, hogy mindkét nép főpásztora lehetőséget és alkalmat adott arra, hogy itt ebben a zsebkendőnyi Fészekben újra találkozzunk, és közösen imádkozzunk népeink lelki gyökerei megújulásáért, Európa egységéért Krisztusban. Hídként, együttesen kérjük Isten bocsánatát az elődök és a kortársak különböző vétkeiért, valamint elősegítsük az egyének, a közösségek és a nemzetek kölcsönös kiengesztelődését az Egyház szándéka szerint: irgalmas lenni, mint az Atya.

 Köszönjük a Bíboros úrnak, hogy szívén viselve az egész Európa lelki megújulásának ügyét, gondja van a peremeken élőkre is. Köszönjük Érsek főpásztorunknak is, hogy lelki életünk fejlődését itt a végeken ő is fontosnak tartja, ezért örömmel csatlakozott a Bíboros úr kezdeményezéséhez: mozgósítani az erőket a rábízottak lelki megújulásáért - mindent megújítani Jézus Krisztusban.

 Ezúton is kifejezzük köszönetünket és hálánkat a lehetőségért, hogy a szűkebb pátria papjai és hívei határon innen és határon túl találkozhattak itt a Fészekben. Köszönjük főpásztorainknak, hogy becses jelenlétükkel példát és bátorságot mutattak arra, hogy miként lehet elősegíteni a lelki növekedést és gyógyítani a sebeket.

 Köszönjük a közélet és a társadalmi élet képviselői sokoldalú megértését és támogatását. Köszönjük a kórusok, a kisegítők, a rendezők, a technikusok igyekezetét és szorgalmát, valamint az adományozó nagylelkűségét és a művész példamutató alkotási elkötelezettségét.

 Végül, de nem utolsósorban köszönjük a magyar kormány erkölcsi és anyagi támogatását gyökereink, lelki, szellemi és anyagi értékeink őrzése, ápolása és továbbadása érdekében. Köszönjük a Jövőért Alapítvány nélkülözhetetlen közreműködését a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont létrehozásában, ahol a hűség, a hitünkről való biztos ismeret és a kor követelményeinek világos felismerése olyan feladatként élhető meg, amelyre leghatékonyabban az egyházi iskola tudja felkészíteni az embert.

 Itt, Szepsiben, magyar katolikus iskolát szentelünk – mondta többek között szentbeszédében a Bíboros – ahol a kultúra és az ismeretek közlése mellett az is az iskola feladata, hogy igazi katolikus szemléletet adjon át. Ehhez hozzátartozik a türelemnek, a mások iránti tiszteletnek és megbecsülésnek, de a saját közösségi önazonosságunk tudatos értékelésének és megőrzésének a magatartása is.

 Ezt kívánta alátámasztani és bizonyítani a Bíboros főpásztori látogatása az Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonában, amelyet 2007-ben először meglátogatva a szegények szentje oltalmába ajánlott. Most is örömmel hallgatta mindkét nyelven a bennlakók ajkáról az 1938-as eucharisztikus kongresszus himnuszát, bizonyítékként a gyökerek elevenségéről.

 Ebben az értelemben és távlatokban kértük Isten áldását vidékünk és közösségeink iskoláira, tanáraira, munkatársaira, diákjaira és szüleikre, hogy a mai világban mindig emelt fővel és nyitott szívvel tudjanak az evangéliumi értékek szerint élni, kérve ehhez Boldog Salkaházi Sára és Nepomuki Szent János vértanúk közbenjárását.

Örömmel hallottuk azt is, hogy Erdő Péter bíboros úr az idei budapesti Szent István-napi ünnepség szónokául meghívta Bernard Bober érsek urat, aki a meghívást nagy megtiszteltetésként el is fogadott.