Felvállalva és tovább adva, nemzedékről nemzedékre...

Gábor Bertalan | 2023. május 27.
Felvállalva és tovább adva, nemzedékről nemzedékre...

2023. május 27-én a szepsi Boldog Salakházi Sára Egyházi Központban is a szülői szövetség jóvoltából gyermeknapi majálist rendeztek. A különböző foglalkozások, játékok és vigadalom közepette rövid lelki programra, elcsendesedésre is jutott idő. Hangsúlyosan idézve az evangéliumi eseményt, amikor az Úr Jézus az őt hallgatóknak ezt mondta: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyerekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké a mennyek országa.” (Mt 19,14).

Isten, haza, család, nemzet – olyan értékrend, amire népünk itt a Kárpád-medencében már több mint 1000 éve épít. Ennek köszönhető, hogy a történelem viharaiban, létünkben, hitünkben és kultúránkban megmaradtunk. Ma is, több mint háromszázezren - köztünk a mieink is – ezzel a készséggel kulcsolták imára kezüket a csíksomlyói nyeregben. Lélekben egyek voltunk velük.

Napjaink fiataljainak, akiket gyakran összezavarnak a törékeny és üres egzisztenciális modellek, valóban igazi örömet, reményt ad és konkrét példát nyújt ez az egészséges jövőt adó és formáló értékrend.

Nagy köszönet és hála minden szülőnek, pedagógusnak és lelkipásztornak, akik megértve az idők jelét, megélve Isten közelségét és szeretetét, tudatosan engedik, hogy Krisztus vezesse gyermekeink útját.

Ma is csak kívánni és kérni lehet, hogy a Szentlélek árasszon el mindnyájunkat - határon innen és határon túl - élő jelenlétével az Eucharisztiában, Isten Igéjével és az Úr Jézus nevében összegyűlő közösségében.

Adja Isten nem felednünk, hogy felnőttként a legnagyobb ajándékfeladat, amit gyermekeinknek, akiket ránk bízott a Gondviselés, átadni a gyengéd és a szenvedélyes szeretetet: Isten, egymás és önmagunk iránt. És megtanítani őket úgy szeretni és megismerni Őt, mint ahogyan felnőttként mi szeretjük és ismerjük Istent, az Egyházat, népünket és kultúránkat és segítjük cseperedő csemetéinket, hogy ők is belenőve osztozzanak ebben velünk, felvállalva és tovább adva értékeinket – nemzedékről nemzedékre.