Elmélődés 106

| 2021. november 10.

 Amint arról már hírt adtunk, Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában bemutatott szentmise keretében október 10-én megnyitotta a 2023-as püspöki szinódushoz vezető folyamatot. Október 17-én ugyanezt tették világszerte saját egyházmegyéjükben a főpásztorok is, akik ezt követően legközelebbi munkatársaikkal találkozva, ismertették a következő idő teendőit. 

A szó a görög szünodosz-ból (gyűlés, összejövetel) ered, összetevői: szün- (együtt, össze) és hodosz (menés, út). A fogalom tisztázása elősegíti megvilágítani Ferenc pápa úthasonlatát, az egy úton járás, az azonos úton való együtt járás ábrázolását.

Az első ilyen jellegű szinódus 1965-re vezethető vissza, amikor VI. Pál pápa létrehozta a püspöki szinódust. Ennek keretében a világ minden részéről időnként összehívott püspökök közel egy hónapig tartó értekezésének az a célja, hogy tanácsadóként segítsék a pápa tevékenységét. Tehát nem hoznak döntéseket, nem kormányozzák az egyházat, hanem fontos kérdésekben tanácsot adnak a pápának. A püspöki szinódus 1965 óta tizenöt alkalommal gyűlt össze rendes formában, három esetben került sor rendkívüli tanácskozásra, és tizenegyszer rendeztek meg egy-egy földrésszel vagy térséggel foglalkozó szinódust.

A mostani püspöki szinódus a tizenhatodik, eredetileg 2022 októberére tervezték. Mint oly sok mindennek, a pandémia ennek is átírta a forgatókönyvét, kiderült, hogy csak 2023 októberében tudják megrendezni. Így ez a szinódus kétéves folyamattá alakult át azzal a céllal, hogy az egyes egyházmegyéknek legyen idejük és lehetőségük Rómába juttatni az emberek tényleges benyomásait, gondolatait és igényeit. A mostani szinódusi útnak tehát az a célja, hogy mindenki szóhoz juthasson, egyetlen hívő se érezze úgy, hogy senkit sem érdekli az, amit ő gondol.

A szinódusi utat a szinódusi logója teszi közérthetővé. A képen egy terebélyes fa látható, ágai elérik az eget, formája Krisztus keresztjére utal. Felette a napként ragyogó Oltáriszentség. A vízszintes ágak, kezek vagy szárnyak gyanánt a Szentlélekre utalva kitárulnak. A fa - a kereszt, az Eucharisztia, és a Szentlélek - tövében az Egyházat, Isten népét, az egész emberiséget, tizenöt színes, mozgásban levő alak szimbolizálja. A képen az emberek között nincs hierarchia, értékelőny: fiatalok, idősek, serdülők, gyermekek, férfiak, nők, világiak, szerzetesek, szülők, párok, egyedülállók, fogyatékkal élők, a püspökkel és a szerzetesnővérrel együtt haladnak. Mozgásban vannak, mert az Egyház - Isten vándorló népe - sosem statikus: mozgásban van. A képi elemek alatt látható a téma megnevezése: Egy szinodális Egyházért: közösség, részvétel és küldetés.

Maga a szinódusi folyamat három részre tagolódik: az első szakasz a megnyitástól 2022 márciusáig tart. Az egyházmegyei szakaszban mindenkit meg kell szólítani és meg kell hallgatni. Az egyházmegyei szakasz végén az összefoglalót el kell juttatni Rómába, ahol a szinódus titkársága 2022 áprilisától feldolgozza az egyházmegyékből beérkező tapasztalatokat és összefoglalásokat, amelyek alapján megalkotják az első ideiglenes munkaanyagot. Ezt követően, 2022 októbere és 2023 márciusa között földrészenként, a püspöki konferenciák szintjén folytatódik a folyamat. Ennek eredményeként jön létre majd a második munkadokumentum, amelyet 2023 októberében Rómában a tényleges püspöki szinóduson vitatnak meg a szinódus részt vevői.

Az a cél, hogy az egyes egyházmegyék lehető legtöbb katolikusa meg legyen szólítva: papok és szerzeteseket, a rendszeres templomba járók, a vallásukat ritkán vagy egyáltalán nem gyakorló hívek, a házasok és az egyedülállók, a fiatalok és az öregek, valamint a különböző társadalmi, politikai és gazdasági helyzetben élők. Mindenki meghívott, hogy aktívan vegyen részt az Egyház szinodalitásában, ahol az Egyház tagjai egymással találkozva, egymást meghallgatva, együtt járnak.

Ferenc pápa e folyamatban mindenkit együtt-gondolkodásra, együtt-járásra hív. A szinódus tehát egy felismerési folyamat, spirituális és egyházi „belátás”, amelyet leginkább a szentségimádáson, az imán és Isten Szava által lehet elnyerni. Isten Szava segít abban, hogy a szinódus ne egy egyházi konferencia, ne is egy tudományos összejövetel, vagy egy politikai kongresszus legyen, hanem kegyelmi esemény, a Szentlélek vezette gyógyulási folyamat.

Ezekben a napokban tehát az Úr Jézus arra hív minket, hogy szabaduljunk meg világi dolgainktól és hallgassuk meg, hogy mit vár tőlünk az Isten és milyen irányba terelget minket. Vagyis a szinódust kegyelmi időszakként éljük meg, kezdjünk meg bátran és nagy bizalommal járni a szinodális egyház felé vezető úton. Szolgáljon egymás jobb meghallgatására, a Szentlélek tudatosabb befogadására, a bensőségesebb imádságra és az elcsendesedésre. Legyünk a közelség, az együttérzés és a gyengédség Egyháza, mert csak akkor vagyunk az Úr Jézus hiteles egyháza, ha mi is az Ő stílusát követjük.

Imádkozzunk halló és hallgató fülekért és szívvel néző tekintetért, mert az ember a szívével lát jól, úgy, amint azt a Szűzanya is tette.

Jöjj, Szentlélek Úristen, aki új nyelveket fakasztasz, és élethozó szavakat adsz ajkunkra!

Őrizz meg bennünket attól, hogy múzeumi egyház legyünk,

amelyik ugyan szép, de néma, nagy múltú, de kevésbé jövőbeli!

Jöjj közénk, hogy a szinódus folyamán el ne hatalmasodjon rajtunk a kiábrándultság!

Fel ne hígítsuk a próféciát! El ne vesszünk a meddő vitákban!

Jöjj, szeretet Szentlelke! Nyisd meg szívünket a meghallgatásra!

Jöjj, szentség Lelke! Újítsd meg Isten hűséges, szent népét!

Jöjj, teremtő Lélek! Újítsd meg a föld arcát! Ámen.