Boldogasszony, Nagyasszonyunk, Patrónánk...

Gábor Bertalan | 2024. április 27.
Boldogasszony, Nagyasszonyunk, Patrónánk...

A Csemadok makranci alapszervezete 2024. április 27-én tartotta évzáró tagsági gyűlését és a helyi Cserepszin éneklőcsoport megalakulásnak 30. évfordulóját.

Az ünnepség egybeesett a római nemzeti zarándoklat idejével és üzenetével. Pár nappal korábban Ferenc pápa a VI. Pál aulában felidézte a tavalyi magyarországi útját. A köszönetmondás mellett arra biztatta a magyarokat, hogy maradjanak hűek gyökereikhez és kövessék szentjeik életpéldáját. Örömmel fejezte ki háláját és csodálatát a magyar egyháznak és a nemzetnek, amely -  szerinte - egy bátor és múltját erősen emlékezetében tartó nép, amelyet leginkább két kép jellemez: a gyökerek és a hidak.

Budapest a hídjairól híres, amelyek átszelik a Dunát és összekapcsolják az egyes városrészeket. Ez a tény a különböző népek közötti békehidak építésének a fontosságára is emlékeztetnek – mondta. De vannak olyan hidak is, amelyeket a ma élő emberek felé kell építenie, mert Krisztus hirdetése nem állhat csak a múlt ismétléséből, hanem az mindig korszerűsítésre szorul, hogy segítse korunk emberét – nőket és férfiakat – újra felfedezni az Úr Jézust.

A pápát – elmondása szerint - nagyon megérintette a magyar kultúra jellegzetes vonása: a zene fontossága is, ami hála Istennek a makranciakra is jellemző. Köszönet és hála ezért a helyi társadalmi és kulturális élet minden vezetőjének és vezetettjének.

A vasárnapi szentmisében hálaadó megemlékezés volt az éneklőcsoport élőtagjaiért és könyörgés az elhunytakért. Lisovszky Márta kórusvezető-asszony a záró áldás előtt kedves figyelmességként, egy jelzésértékű emlékfakeresztet vehetett át bizonyságul és bátorításul: a mindenkori fák, a mindenkori kihívásokra, mindenkori gyökereikkel válaszolnak.

A jubileum kapcsán a következő vasárnap átadásra került Mons. Bernard Bober, kassai érsek-metropolita különleges áldása mindazért, amit az éneklőcsoport az Istenért, az egyházközségért és a kultúráért tesz.

Adja Isten, hogy a faluközösség minden tagja továbbra is megmaradjon őszinte Mária-tisztelőnek. Első szent Királyuk példájára szólítgassák továbbra is szóval, énekkel és dallal Szűz Máriát királynőnek kijáró megnevezésekkel: Boldogasszony, Nagyasszonyunk, Patrónánk…