A plébánia épületének megáldása - 2022

Gábor Bertalan | 2022. január 6.
A plébánia épületének megáldása - 2022

A hagyományokhoz híven, a járványügyi előírások szigorú betartása mellett január 6-án, délután 3 órai kezdettel az egyháztanács tagjai egyháztanácsülésre és a plébánia épületének a megáldására gyűltek össze.

Közösen imádkoztak, kérve a mindenható Atyaistent, hogy aki a keresztségben gyermekeivé fogadott mindnyájunkat és Fiának, Jézus Krisztusnak testvéreivé tett, erősítse meg a mi vele való közösségünket, és adja meg, hogy családjainkban továbbra is egyetértésben és szeretetben éljünk. Védje meg ezt a házat minden rossztól és a bűntől és áldja ezt a hajlékot és mindazokat, akik benne laknak, hogy neki, mint családi egyház, lelki áldozatokat hozhassanak a szeretet aranyával, a szenvedés mirhájával és az imádság tömjénével.

Miután az esperesplébános és szentségi munkatársai szenteltvízzel meghintették és megtömjénezték a jelenlevőket és a plébánia helységeit, az Ó, szép Jézus ez újesztendőben... kezdetű újéviének kíséretében felírás került a bejárati ajtók szemöldökfájára: 20 - C + M + B – 22 Christus Mansionem Benedicat – Krisztus a hajlékot áldja meg...