A bodollói templom

| 2015. április 9.

A bodollói templom


Bodollót 1317-ben említik először írásos dokumentumok. Akkor Bodolou formában fordul elő. 1332-ben már saját plébániája volt. A község eredetileg két részből állt Kis- és Nagybodollóból. Fényes Elek szótárában 500 katolikus, 82 zsidó, 40 református és 4 evangélikus lakost jegyez fel. Ebből is kitűnik, hogy a falu a 19. században katolikus többségű volt. Ugyancsak erősen jelen voltak a zsidók is, akik csak a 19. század 50-es éveiben költözhettek be a városokba, így került aztán a bodollói zsidó rabbinátus Szepsibe.
Bodolló középkori templomáról nagyon hiányosak az ismereteink. A Rákóczi-féle szabadságharcban megsérült és elpusztult. 1740-ben a romokból az eredeti helyen új templomot emeltek a helyiek. Ez Mária látogatásának lett szentelve. Sajnos a 2. világháborúban ez is megsérült és szinte teljesen elpusztult. A háborút követően Bodolló hosszú évekre templom nélkül maradt. A kommunista hatalom egészen bukásáig sikeresen meggátolta az új templom építését. A helyi hívek azonban ilyen helyzetben sem adták fel hitüket. Gyalog, biciklivel, autóval, ki hogy tudott, de lejártak Szepsibe. A helyben csupán nagyobb ünnepek alkalmából, illetve vasárnaponként tartottak szentmiséket. Erre a célra évekig egy magánház adott helyet a falu közepén. Frindt László (1870 -1945) földbirtokos özvegye, Frindtné, született Lieszkovszki Ilona (l 878 -1965) haláláig biztosította az egyháznak ezt a lehetőséget. 1965 után az Éhik család házában is tartottak szentmiséket. A régi templom romjai között a helyiek egy fa- és vasszerkezetű haranglábat emeltek, hogy legalább a harangszó szólhasson a faluban. 1989 után aztán a szentmisék már beköltözhettek a helyi kultúrházba is. Megindult az intenzív gyűjtés, otthon és külföldön, főleg Magyarországon is. A templomépítés egyik fő kezdeményezője a falu szülötte, a Budapesten élő, főtisztelendő Kádasi István volt. A templom felépült és 1996. június 16.-án Mons. Tkáč Alajos kassai érsek felszentelte. Az új bodollói templom modern épület, mely hűen illeszkedik a környezetbe. A templomnak, mint a környéken általában, három harangja van. A kisharangot Frindt László öntette 1924-ben. A középső harang, amely a Szűz Máriának van szentelve, Kisgejőcön öntetett Egry Ferenc által, ugyancsak 1924-ben.
A nagyharang felirata a következő: ?S. JOSEPH. OPA PRO NOB1S. ECCLESIA BODOLO-ENSI FUSA SUMTIBUSJOSEPHI SPISAK ÉT CONSORTIS JUUNNAD CSONTOS. PER F1L1US RIED. SLETENHOFFER SOPRON 1907. "(Szent József könyörögj érettünk! A bodollói hívek, Spisák József és neje Csontos Júlia adományaiból öntötte Seltenhoffer Frigyes Sopronban, 1907-ben.). A nagyharang súlya 410 kg.