2004-12-26 Szent István vértanú ünnepe

| 2015. április 11.

Szent István vértanú ünnepe


Jézus születését az egyház liturgiája. nyolc napon keresztül ünnepli, a szentmiséket az öröm színében ? fehérben ? mutatja be. De karácsony másodnapján a fehér pirosra vált, a vér, a szenvedés színére, mert ma az első keresztény vértanúról ? Szent István diakónusról ? emlékezünk meg. Nem lehetett volna ezt a szentet máskor ünnepelni ? kérdezzük ?, nem ünneprontás ez, hogy a születés után mindjárt az erőszakos halálról beszélünk? Még mielőtt erre válaszolnánk, egy képre szeretnénk utalni, melyen szintén együtt szerepel a születés és a vértanúság.
A felvidéki Bártfa városkában, annak is gótikus templomában van egy középkori szárnyasoltár: Jézus születésének oltára. A középső dombormű a szokásos betlehemi jelenetet ábrázolja, a kép szélén viszont egy-egy gótikus fülkében négy vértanú szobrát látjuk: Szent Borbáláét, Szent Dorottyáét, Szent Katalinét és Antiochiai Szent Margitét. Miért szerepel a karácsonyi öröm mellett az erőszak? Azért, mert a művész, aki egy teológiai gondolatot örökít meg művén, azt akarja kifejezni, hogy ezért a kis gyermekért, aki igénytelen körülmények között született Betlehemben, a későbbi időkben emberek hajlandók voltak még az életüket is feláldozni. Ez a gyermek egészen rendkívüli hatást váltott ki az emberekből. Ez a gyermek válaszút elé állította az embereket, állásfoglalásra: vagy mellette, vagy ellene, de dönteni kell az életben.
Egyébként ez a gondolat szerepel Lukács evangéliumában is. A gyermek Jézust egyesek köszöntik, mások életére törnek. A hívő emberek képviselői a pásztorok és a napkeleti bölcsek, a Jézust elutasító embereket pedig Heródes személye jeleníti meg.
Szent János azzal a szomorú megállapítással kezdi evangéliumát, hogy Jézus, az Isten Fia tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Ez az elutasítás természetesen nem csak Jézusnak szólt az első időktől kezdve, hanem mindazoknak, akik életükben követték Jézus tanítását. Ezért ölték meg Szent Istvánt, Dorottyát, Borbálát és a többi vértanút. Jézusba vetett hite miatt érte és éri a világon szerte hátrányos megkülönböztetés, esetenként üldözés a keresztényeket.
Miért utasították és utasítja el ma is Jézust az emberek egy része? Azért, mert ez a Jézus olyan elveket hirdet, amely ellenkezni látszik mindazzal, amit ennek a világnak a bölcsessége jónak tart. Az önző ember, aki mindig csak magára gondol, sosem fogja felfogni, elfogadni Jézus tanítását: nagyobb boldogság adni, mint kapni. Az ököljog alapján álló ember nem tudja felfogni, hogy lehet megbocsátani az ellenem vétőnek, mert ezt a gyengeség jelének tartja. A pusztán külsőséges gazdagságban élő ember nem tudja értékelni a lelki gazdagságot.
Miért tart a karácsony sokaknál csak egy napig, vagy csak néhány röpke óráig? Miért zökkennek vissza oly hamar a lélektelen életbe? Pontosan azért, mert nem fogadják el Jézus tanítását.
Ma, Szent István napján egy olyan szentet ünnepelünk, aki életében követte Jézus tanítását. Vértanúságának ünnepe Jézus születésének ünnepéhez csatolva azt hirdeti, hogy ha a betlehemi gyermek tanítása valósággá válna, igazi boldogság szállna a világra. Ámen. Verőcei Gábor/MK