2004-11-30 Advent 1. vasárnapja

| 2015. április 11.

Advent 1. vasárnapja


1. ?A világ fiai a maguk nemében okosabbak a világosság fiainál? (Lk 16,8). Jézus mondását méltán vonatkoztathatjuk a karácsonyi készület idején a céltudatos és előrelátó kereskedelemre. Az Ikea áruházlánc reklámújságja már október 20-án megtalálható volt a fővárosi lakosság levélszekrényében. Ünnepi programajánlatában szerepelt egy adventi ünnep ? november 22-23-ai dátummal ?, ami még nem is volt adventi időszak. A világ fiai okosak: egy héttel megtoldották az adventi időszakot. A világ fiai okosak, mert van célkitűzésük és a cél mellé megfelelő eszközöket ? reklámot, programokat ? rendelnek. Mit csinálunk mi, a világosság fiai? Hagyjuk magunkat a reklám mézesmadzagja által önállótlan bábfiguraként mozgatni? Vagy az adventi idő valódi tartalmának megfelelő lelki célt és lelki programot tűzünk ki magunknak? Mit tartunk fontosabbnak a karácsonyi készületben: az ajándék beszerzését, vagy a lelki ajándékok elnyerését? Kire hallgatunk: a reklámokra, vagy Jézusra, aki a mai evangéliumban a lelki készületre figyelmeztetve mondja:
2. ?El ne nehezedjék szívetek tobzódásban, részegeskedésben és az evilági gondokban!? (Lk 21,34). Mindenki tudja, hogy az alkohol hatására mennyire el tud nehezedni a fej, átvitt értelemben a szív is. A szenvedély teljesen meg tudja változtatni a szív érzéseit, ki tudja vetkőztetni az embert emberi méltóságából. De Jézus kijelentése szerint az evilági gondok is okozhatják a szív elnehezedését. A megélhetési nehézségek, a munkahely elvesztésének fenyegetése, a gyermeknevelésben előforduló kudarcok és tehetetlenségek, a munkahelyi környezetben előforduló rosszindulatú fecsegés és gáncsoskodás ? ez mind okozhatja a szív elnehezedését. Az elnehezedett szívű ember lelkileg könnyen elcsügged, elfásul. Istennel való kapcsolata is lazul; ennek jele, amikor egyre ritkábban járul a szentségekhez (gyónás, szentáldozás), elhanyagolja a vasárnapi szentmisét, az imádságot. Az elnehezült szívű keresztény ? Szent Josemaria Escrivá példájával élve (Ut, 991) ? hasonlít ahhoz a madárhoz, amelynek szárnya csupa sár: nem tud repülni. Égi napsugárra van szükség ahhoz, hogy lerázhassa a szárnyaira tapadt sarat.
3. ?Virrasszatok és imádkozzatok szüntelenül? (Lk 21,36) ? ajánlja Jézus. Igen, az imádság az az égi napsugár, mely leszárítja a madár szárnyáról a sarat. Az imádság az, ami meg tudja szabadítani az elnehezült szívű embert a lélek ólomterheitől. Az imádság az, amely fel tudja szítani az Istenbe vetett bizalmat és az iránta való szeretetet. Virrasztani és imádkozni! Ez a mi adventi lelki programunk. Amikor a szülők virrasztanak beteg gyermekük fölött, amikor virrasztva várják az éjszaka hazatérő fiatalt, amikor virrasztva dolgoznak a családért ? ezt szeretetből teszik. De amikor imádkozom, azt is hasonló virrasztó szeretettel tegyem, s akkor majd újra szárnyalni tud a lélek. Jézus maga adja meg az adventi programunkat és célkitűzésünket: virrasszatok és imádkozzatok! Ha az adventi gyertyagyújtást együtt végezzük a családtagokkal; ha úgy megyek a szentmisére, mintha az utolsó vacsorára mennék; ha úgy megyek gyónni, mintha az eleven Krisztus elé térdelnék; ha a napi imáimat szeretettel végzem ?, nos, akkor fog sikerülni adventi programom. Akkor egy lelki harmóniával, szárnyaló lélekkel fogom megünnepelni karácsony ünnepét. Ámen. Verőcei Gábor/MK