Fiaitok és lányaitok prófétálni fognak… (ApCsel 2,17).

Gábor Bertalan | 20.10.2021

2021. október 20-án Nagy István, iskolaigazgató meghívására Kanyár Gyöngyi I. o. tanácsos konzul és Köteles László, a Csemadok országos alelnöke kíséretében, Szepsibe látogatott Hetey Ágota, Magyarország Kassai Főkonzulátusának főkonzulasszonya, hogy ünnepélyes keretek között átadja a Szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont elsős diákjainak a Rákóczi Szövetség támogatását.

Az ünnepségre a római katolikus templomban került sor. Nem véletlenül, hiszen a templom, istenháza, mindenkié, mert mindnyájan Isten teremtményei vagyunk. Egymásra bízott bennünket. Sőt, Szent Pál apostol szerint: Míg élünk, Istennek élünk, s ha meghalunk, Istennek halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk.” (Róm 14,8). Vagyis ha az Úréi, akkor egymásé is – határon innen és határon túl!

 Felelősek vagyunk egymásért. Köszönjük a jelenlegi magyar kormánynak, hogy felvállal, és nem szégyell minket. Segít, ápol, pátyolgat bennünket.

 Köszönetünk, hálánk, nagyrabecsülésünk jele, többek között most a templomban összegyűlt maroknyi gyermeksereg is, szüleikkel, pedagógusaival, nevelőivel együtt. Itt létünk, ragaszkodásunk - életjel. Az élni akarás, a megmaradás jele.

 Iskolánk és egyházközségünk vágyva vágyja megvalósítani az álmot: minden téren elősegíteni az élettér biztosítását a fogamzástól a foglalkoztatásig. Ennek megvalósulása érdekében a növendékek egy emlékérmet is kaptak Szent Benedekről, Európa fővédőszentjéről, akinek lelki fiai Pannonhalmán megalapítva az első iskolát, Szent Imre nevelésével megalapozták és elősegítették népünk kereszténnyé válását a Kárpát-medencében.

 Szilárd meggyőződésünk, hogy vágyunk, nem álom, nem vágyálom, de beteljesülése az Apostolok Cselekedeteiben olvasható ígéretnek: „A végső napokban – mondja Isten – kiárasztok Lelkemből minden testre. Fiaitok és lányaitok prófétálni fognak, az ifjak látomásokat látnak, az öregek álmokat álmodnak.” (ApCsel 2,17).

 Köszönjük, hogy értjük az idők jelét és továbbra is tenni akarunk azért, hogy fiaink és lányaink prófétálhassanak, ifjaink látomásokat láthassanak, öregjeink pedig ne szűnjenek meg álmokat álmodni – határon innen és határon túl!

FOTÓgaléria itt

 


Ma 30.11.2021 van, névnapját unnepli András, Andor, holnap Elza.
Gratulálunk!
Hírek
Fiaitok és lányaitok prófétálni fognak… (ApCsel 2,17).
|
Készítette: romkat.sk
|