Az engesztelő imatalálkozó 19. évfordulója

Gábor Bertalan | 13.10.2021

2021. október 13-án a Bodollói Sarlós-boldogasszony filiális templomban Fatimai engesztelő imatalálkozót tartottunk, amelyet először 2002. október 13.-án végeztünk, tehát ma 19 esztendeje.

 Hálát adtunk a Gondviselésnek, hogy azóta, immár 227. alkalommal, minden hónap 13-án összegyűjtött bennünket. Egy alkalommal, a koronavírus járvány miatt, itt Bodollón, nem volt nyilvános találkozó, de másút volt. Sajnos, most is a korona-vírusjárvány miatt, az egészségügyi előírások értelmében csak korlátozott számban lehettünk, de voltunk, úgy a szűkebb pátria közeli, mint távolabbi helységeiből.

 A szentmise főcelebránsa: főtisztelendő Takács Dénes, somodi plébános, ünnepi szónoka – főtisztelendő Schmotzer Péter, nagykaposi káplán volt, szentségi imád mondott, főtisztelendő Dr. Szalay László, nagyidai plébános. Hozzájuk csatlakoztak a szűkebb pátria papjai: Gergely Péter, szepsi káplán és Gábor Bertalan, szepsi esperes-plébános. A bűnbánat szentségét segített kiszolgáltatni: főtisztelendő Fedorka  Zsolt, csécsi és Susko Mihály, buzitai plébános.

 A kántori szolgálatot és az énekeket Bányász Emőke, okleveles kántor vezette. A technikai szolgálatot – a komáromi stúdióban Tóth Szilveszter, itt a templomban Cehelnik István és Simko Imre, önkéntesek végezték. A képi szolgálatot Kuzma Norbert, okleveles mérnök biztosította.

 Az ünnepélyes bevonulás alatt a közismert fatimai éneket énekeltük, majd a magasból aláereszkedett az ősi templomból megmaradt feszületet, közben az 1938-as és a 2021-es eucharisztikus kongresszus himnuszát énekeltük. Ezt követően elimádkoztuk a rózsafüzért. A szentmise Szentségimádással, szentségi áldással és köszönetnyilvánítással zárult. A szentségimádás imaszövegét Erdő Péter bíboros úr fogalmazta meg hálaadás képen az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus eredményességéért. Az ima szövegét kinyomtattuk, emlékül hazavihettük, imádságra, hogy egy év múlva itt, ismét hálálkodva találkozhassunk.

 Örömmel közöltük azt is, hogy a minap 4275 példányszámban ingyenes könyvadomány érkezett az esperesi körzet részére, Dr. Nehéz Márta, Mirjam harmad-rendi karmelita nővér ajándékaként, Szojka János fuvarozócége jóvoltából, Balta István gépkocsivezető közreműködésével. A becses adományt ideiglenesen templomunk raktárába helyeztük el, Király Antal, okleveles mérnök, Fedák György, kurátor, Drotár Rózsika, valamint Mgr. Nagy Gabriella a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont tanárnőjének és két diákjának Oceák István és Rybár Dzsesszika segédletével.

 A közeljövőben még újabb könyvadomány-szállítmány érkezik összesen 10.000 példányban, 7 különböző kiadványként. Az első részben 3, a második szállítmányban további 4 kiadvány érkezik. A kiadványok ingyenesek. A hívektől csupán a szállítási költségekhez kérünk némi utólagos önkéntes hozzájárulást, amelyet az egyes templomokban kitett perselybe helyezhetnek el. A küldemény első kiadványa megtalálható a templompadokon. A további kiadványok címe és tartalma megtekinthető a www.kivigasztalengem.hu honlapon. Köszönjük a nem mindennapi lelki - olvasmánysorozatot, amelyet a közeljövőben fokozatosan jutattunk el főegyházmegyénk magyar nyelvű híveihez.

A szentmise méltóságteljes bemutatására és az azon való gyümölcsöző részvételre a közismert csíksomlyói ének éneklésével készültünk.

A szentmise záró áldása után Király Antal, okleveles mérnök mondott köszönetet. A Szentatya, Ferenc pápa egyik reggeli szentmiséjén mondott szavait idézte: „Öröm töltött el, amikor jelezték: Indulunk az Úr házába”. (122. Zsoltár). Hála Istennek, sokunknak ismerős ez az érzés! Ma is eltölt bennünket, amikor az engesztelő imatalálkozók immár 19. évfordulóját ünnepeljük. Sajnos, a koronavírus-járvány kapcsán meghirdetett korlátozások miatt kevesebben, mint máskor, de szerény meggyőződésünk, hogy a Mária Rádió és az internet segítségével - sokan vagyunk a határ mindkét oldaláról.

 Köszönjük, hogy a jubileumi évfordulón ismét kézzelfoghatóbb lett számunkra az a tény, hogy Isten-népe történetében valóban vannak szép események, amelyek örömet szereznek. Természetesen nem tagadva, hogy vannak fájdalmas pillanatok is, ilyen: a járvány, a betegség, a gyász, a bűn és a halál.

 A rossz és a jó pillanataiban azonban van egy tény, ami mindig megnyugtat: az - hogy Isten szüntelenül jelen van, és soha sem hagyja el az ő népét! Isten, akinek nincs történelme, mert Ő az Örökkévaló - elhatározta, hogy a történelem folyamán együtt halad az ő népével. A megtestesüléssel egy látható történelmet kezdett írni velünk. Elindult, hogy együtt haladjon az ő népével. Hasonlóvá vált hozzánk. Egy lett közülünk. Fiában, Jézus Krisztusban – az Eucharisztia által - velünk halad. Ez a tény sokat mond el Isten alázatáról. Az Úr Jézus, az értünk megtört kenyérben: „úti és vándortársunk” lett. Szentlelke által kísér bennünket és tanítgat arra, amit nem tudunk. Szívünkben emlékeztet mindarra, amit az Úr Jézus tanított. Ezáltal érezteti velünk a jó út szépségét. Isten, valóban együtt írja velünk a történelmet.

 Isten velünk vándorlását és annak hiteles megélését látjuk a Szűzanya életében is. Őt akarjuk mi is követni. Itt az Ő iskolájában - Bodollón - ahol rendszeresen arra kapunk ösztönzést, hogy az egyházi és a társadalmi élet különböző posztjain alázattal, úti és vándortársként beengedjük életünkbe az evangélium fényét, hogy így Isten – itt és most – együtt írhassa velünk és általunk falunk, népünk, a szűkebb pátria és egyházunk történelmét.

 Ezeket a gondolatokat mélyítik el a Dr. Nehéz Márta Mirjam, harmad-rendi karmelita nővér kiadványai is, amelynek egy példányát most mindenki hazaviheti. A szállítási költségek fedezésre szánt önkéntes adományaikat – amelyet ezúton is köszönünk - elhelyezhetik a kitett perselybe.

 Ezúton is tisztelettel megköszönve a 19 évi becses jelenlétet a határ mindkét oldaláról, szívből kívánjuk, hogy amint Isten belépett a kicsi és nagy történelmünkbe, úgy mindnyájunknak legyen bátorsága belépni Isten történelmébe. Engedjük, hogy továbbra is Ő írhassa történelmünket, mert csak így lesz biztos jövőnk – határon innen és határon túl!

 Köszönjük papjainknak, hogy voltak szívesek elvállalni a jubileumi szentmise egy-egy jelentősebb részének szolgálatát. Köszönjük, hogy felvállalnak minket is. Köszönjük, hogy mernek, tudnak és akarnak velünk is osztozni az élet örömeiben és bánatában.

 2002. október 13-án, amikor először találkoztunk itt Bodollón, ki gondolta volna, hogy 19 év múlva, a Fatimai jelenések 104. évfordulóját is itt fogjuk ünnepelni? Nem is akárkivel: a nagykaposról származó főtisztelendő Takács Dénes, plébános atyával, aki a minap ünnepelte 35. születésnapját. 2002-ben, 16 évesen, bizonyára csak nagyon homályosan gondolt a papságra. A szentmise ünnepi szónoka a plébániánkról származó, főtisztelendő Schmotzer Péter, nagykaposi káplán atya volt, aki szintén a napokban ünnepelte 29. születésnapját. De a napokban ünnepelte 69. születésnapját a makranci származású Dr. Szalay László, nagyidai plébános atya is. Hála Istennek, ma ő is itt volt velünk. Emlékeztünk az idén elhunyt főtisztelendő Stász Dezső, Máté atyára is, aki 1943. október 15-én született, Kassán. Köszönjük, hogy papjaink elfogadták az Úr Jézus meghívását. Köszönjük szentségi papságukat. Imádkoztunk velük, értük és együtt, hogy az Anyaszentegyházban az Úr Jézusnak és édesanyjának, a Boldogságos Szűz Máriának a jövőben is legyen sok hűséges követője. Imádkoztunk az ő élő és elhunyt hozzátartozóikért is, valamint népünk, minden tagjáért – határon innen és határon túl!

 Imádkozzunk továbbra is, hogy megértsük Fatima üzenetét: minden körülmény közepette igyekeznünk kell hiteles keresztényként élni! Ez nem más, mint együtt szenvedni a másik emberrel. Szenvedni az igazságért és az igazságosságért. Szenvedni szeretetből, s azért, hogy igazán szerető emberek lehessünk. A felsoroltak eltüntetése magát az embert semmisítené meg.

FOTÓgaléria itt:

Ma 30.11.2021 van, névnapját unnepli András, Andor, holnap Elza.
Gratulálunk!
Hírek
Az engesztelő imatalálkozó 19. évfordulója
|
Készítette: romkat.sk
|