Vele élve és halva...

Gábor Bertalan | 2024. február 19.
Vele élve és halva...

Amint tudjuk, február 11-e, a Lourdes-i Szűzanya liturgikus emléknapja, ami egyben a Betegek világnapja is. Ez alkalomból a pápa minden évben üzenetet intéz a hívekhez. Ferenc pápa idei üzenetének témája: „Nem jó az embernek egyedül lennie…”(Ter 2,18). A Teremtés könyve arról tanít, hogy Isten, aki maga a Szeretet, az embert kezdettől fogva közösségre teremtette azáltal, hogy létébe írta a kapcsolat dimenzióját. Így a Szentháromság képére formált életünk arra hivatott, hogy a kapcsolatok, a barátság és a kölcsönös szeretet dinamizmusában teljesedjen ki. Arra lettünk teremtve, hogy közösségben és ne pedig egyedül legyünk.

Hála Istennek, az idén templomainkban már ismét lehetővé vált a betegek kenetének közösségbeli kiszolgáltatása. A szent olaj most is a szentmisében került megáldásra, amelyet a betegek homlokára és két tenyerére kentünk. Kettőshatást remélve - az olajfaolajba Szent Scharbel-olajat is vegyítettünk - hogy a test és lélek erősebben gyógyuljon.

A szentmisében a homília után következett a betegek kenetének a kiszolgáltatása. Azok részesülhettek benne, akik a megszentelő kegyelem állapotában voltak, vagyis feloldozást nyertek minden szándékosan elkövetett nagy bűneiktől, valamint testi, lelki, szellemi betegségük, vagy öregségünk miatt rászorultaknak érezték önmagukat Isten különös segítségére, hogy életállapotukat az isteni gondviselésben bízva tudják elfogadni és így egyre készebbek, és felkészültebbek lehessenek az irgalmas, de igazságos Istennel való találkozásra. A betegek kenetében a gyermekek is részesülhettek, amennyiben a betegség következtében, műtét, vagy valamilyen más orvosi beavatkozás előtt voltak.

A keresztségi fogadalom megújítása és a katolikus hit ünnepélyes megvallása után következett az olaj megáldása.

Istenünk, minden vigasztalás Atyja, te szent Fiad által akartál segíteni a betegek szenvedésein. Hallgasd meg kegyesen hitből fakadó imádságunkat! Kérünk, küldd el vigasztaló Szentlelkedet a mennyből erre az olajra, amelyet viruló növény terméséből fakasztottál testünk táplálására. Szent áldásod + által legyen ez az olaj testi-lelki oltalom mindazoknak, akik a szent kenetben részesülnek! Vessen véget minden fájdalomnak, orvosoljon minden betegséget és minden gyengeséget! Legyen szent ez az olaj, amelyet te áldottál meg számunkra, a mi Urunk, Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik mindörökkön, örökké. Hívek: Ámen.

 A hívek egymás után felsorakozva a szentséget kiszolgáló pap elé járultak, szabaddá téve homlokukat, lehetőséget adtak a megkenésre.

 E SZENT KENET ÁLTAL, ÉS NAGY IRGALMASSÁGA SZERINT SEGÍTSEN MEG TÉGED AZ ÚR A SZENTLÉLEK KEGYELMÉVEL.

Beteg – Ámen.

SZABADÍTSON MEG BŰNEIDTŐL, ÜDVÖZÍTSEN TÉGED,

ÉS ERŐSÍTSEN MEG JÓSÁGOSAN!

Beteg – Ámen.

 Hittel valljuk, hogy a hitből fakadó imádság, üdvére van a betegnek, a szentségekben az Úr Jézussal találkozva irgalmat és megkönnyebbülést nyernek. Szűz Mária a betegek közbenjárója által, ajánljuk továbbra is beteg testvéreinket, gondozóikat, ápolóikat és gyógyítóikat, valamint önmagunkat Isten végtelen irgalmába.

 Jóságos Jézusunk, Te arra bíztatsz minket apostolod által, hogy amíg élünk Neked élünk, s ha meghalunk neked halunk meg. Erősítsd hitünket, támogasd reményünket, szilárdítsd szeretetünket, hogy életünk napjaiban veled éljünk és annak befejeztével, veled is haljunk meg, aki élsz és uralkodsz, mindörökkön, örökké. Ámen.