Ünnepi szentmise Pányban...

Gábor Bertalan | 2023. november 26.
Ünnepi szentmise Pányban...

2023. november 25-én, a plébánia-templom patrónusa, Alexandriai szent Katalin tiszteletére, ünnepi szentmisét celebrált Gábor Bertalan körzeti esperes-plébános, Ondrej Krivda teológus-tanársegéd és a kassai születésű Edvin Berger plébánossal, aki közel 40 éves székhelyüresedés után lett az egyházközség saját plébánosa.

Az egykori szepsi káplán Rómában tanult, ahol több szakon szerzett különböző fokozatú diplomát. Hazatérve Bernard Bober, kassai érsek-metropolita Pányba helyezte, ahol vezetésével a hívek nagy örömére és megelégedésére megújult a templom belseje. Az ünnepélyes konszekrációt maga az érsekfőpásztor végezte október 29-én.

Amint arról már beszámoltunk, mivel abban az időben a körzeti esperes-plébános az egyházi iskola pedagógusaival Rómában és a Vatikánban volt lelkigyakorlaton, ezért az ünnepségen nem vehetett részt. Az igazolt távolléte most lett pótolva.

Az ünnepséget megtisztelte becses jelenlétével és aktív részvételével Juhász Rozália, okleveles mérnök, polgármesterasszony is, aki a szentmise záró áldása előtt nagy örömét és megelégedettségét fejezte ki úgy a szentmise bemutatása kapcsán, mint azért, hogy a faluközösségnek sok év után, végre saját plébánosa van.

Érdemes kiemelni, hogy a Kárpát-medencében kevés olyan esperesi körzet van, ahol minden plébániának lenne helyben lakó saját plébánosa. Hála Istennek a kassai főegyházmegye mindkét, zömében magyar nyelvű esperesi körzetében minden plébánia élén magyarul tudó és szolgáló lelkipásztor áll. Adja Isten, hogy ez továbbra is így legyen. Imádkozzunk nagy-nagy bizalommal:

Urunk, Jézus Krisztus, örök Főpap! Őrizd meg papjainkat Szent Szíved oltalmában, ahol senki sem tud ártani nekik. Őrizd meg tisztának felszentelt kezüket, amelyek nap, mint nap érintik Szent Testedet. Őrizd meg tisztának ajkukat, amelyen drága Szent Véred piroslik. Őrizd meg tisztának szívüket, amelyet dicsőséges papságod jelével pecsételtél meg, hogy ne tapadjanak bűnös dolgokhoz.

Segítsd őket növekedni az irántad való szeretetben és hűségben, hogy ne ragaszkodjanak a földiekhez. Add meg nekik a kenyér és a bor átváltoztatásának ereje mellett ahhoz is az erőt, hogy a szíveket is megváltoztassák. Áldd meg áldozatos munkájukat és add, hogy fáradozásuk bőségesen gyümölcsözzék. Egykor pedig add meg nekik az örök élet koronáját. Ámen. (Lisiueus-i Szent Teréz imája)