Szentlőrinckei emlék

Gábor Bertalan | 2022. december 3.
Szentlőrinckei emlék

Az Orbán Viktor Facebook - oldalára feltöltött videó tanúsága szerint 2021. Vízkereszt ünnepe alkalmából a kormányfő karmelita kolostorbeli irodáját Dr. Író Sándor Szákszendi plébános szentelte meg. A plébános az ajtó fölé írta az évszámot és a C + M + B betűket, amelyek a latin Christus Mansionem Benedicat, vagyis „Krisztus áldja meg e házat!” mondatot rövidítik.

Különös öröm volt számunkra, hogy 2022. december 1. és 3. között a sokoldalúan művelt lelkipásztor a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont tantestületének a Szentlőrinckei (Lorenčík) Sarutlan Karmeliták kolostorában tartott lelki megújulást, ami hálaadó szentmisével zárult.

Jó volt együtt látni, hallani és hallgatni, hogy a tantestület jelenlevő tagjai a kezdetektől fogva szinte ösztönösen és határozottan követték azt a belső megérzést, hogy napjaink nehézségei láttán saját képességeikkel és vágyaikkal készek hozzájárulni az evangélium hiteles hirdetéséhez a szűkebb pátriában.

Ki ne látná? A világ egyes helyein újjáéledt az individualizmus. Az országok és a népek közötti erőszak aláásta az egyetemes testvériség reményét. Mindazonáltal azonban a nehéz idők jelenségei, nemcsak akadályokat, de kihívást és átalakító erőt is jelenthetnek a remény időszakában.  

Ki tagadná? Az életben fontos a jellé válás. De nem az üresség vagy a halál jelévé, hanem a világosságé, amely reményt közvetít, mert csak a remény képes legyőzni a mindennapi életben felmerülő nehézségeket, nézeteltéréseket, kereszteket.

Az Egyház olyan időket él, amikor a szinódusi lelkületnek meg kell gyökereznie az egyházi lét minden rétegében. Ez azt jelenti, hogy együtt járunk ugyanabba az irányba – mondta a minap Ferenc pápa. Vagyis vissza kell nyernünk annak tudatát, hogy egy közös úton levő nép vagyunk, akik együtt indulunk és járunk rajta. Ezzel a szinódusi lelkülettel - akadályok és előítéletek nélkül - kell megtanulnunk meghallgatni egymást és újra elsajátítani a másokkal való párbeszéd művészetét sajátos módon még azokkal is, akik kívül, a peremeken állnak, nemegyszer rossz szándékkal és gonosz akarattal.

Adja Isten, hogy tantestületünk tagjai olyanok legyenek, akik készek meghallgatni másokat és nem az íróasztal, a katedra, a papírok és az online megbeszélések által fémjelzett irány hangadói. Legyenek mentesek az intézményi strukturalizmus kísértéseitől, amely pusztán alapszabályokból, rendeletekből és olyan megörökölt tervekből áll, amelyek a múltban jók és hasznosak voltak, de ma már talán nincs sok értelmük.

Vezesse őket a Szentlélek, hogy meghallgassák egymást, a diákokat, a növendékeket, a szülőket és az iskolabarátokat, mindenkit a saját helyén és a sajátos állapotában. Legyenek figyelmes fülűek, akik meghallják a néma kiáltásokat is. Olyan figyelmes fülűek, akik ne olyan kérdésekre adjanak választ, amelyeket senki nem tesz fel, vagy olyan szavakat mondjanak, amelyeket senki sem akar hallani, de legyenek nyitott fülűek az újdonságokra, akik az irgalmas szamaritánus szívével tudnak és akarnak meghallgatni másokat, miközben meghallják az idők jelei minden dobbanását.

A lelkigyakorlat az aktív hallgatás egyik legnagyszerűbb módja, amely ritmust ad az ember munkájának és szükséges ahhoz, hogy az iskolaközösség a missziós életet lélegző Egyháza is legyen.

Adja Isten, hogy az együtt töltött idő a kegyelem látható idejévé váljék, a lelkigyakorlatozók az isteni ösztönzést merészséggel meghallgatva, mindennapi tanúságtételük által továbbra is derűvel megkülönböztetve és bátran hirdessék az evangéliumot. Legyen és maradjon ebben számukra példa és közbenjáró a Boldogságos Szűz Mária, aki, amikor meghallotta, hogy mit vár tőle a Gondviselés, felkelt és elindult szolgálni, mint Sándor atya is, 2021. Vízkeresztjén, amikor megáldotta Orbán Viktor karmelita kolostorbeli irodáját és most a napokban, amikor személyes tanúságtételével tanította és buzdította az iskolaközpont tantestületének tagjait.