Szenteste - 2022

Gábor Bertalan | 2022. december 24.
Szenteste - 2022

Karácsony szent titkának ünneplése az idén is a Szent Erzsébet Idősek Otthonában kezdődött, ahol igeliturgia keretében adtunk hálát a múló év kegyelmeiért, megemlékezve az intézet ez évben elhunyt lakóiról. Szentmise volt este nyolckor Bodollón, tíz órakor Makrancon, Szepsiben szintén este 10-kor szlovák nyelven, éjfélkor magyarul.

 Szepsiben már hagyománnyá vált, hogy hívek az éjféli szentmise után együtt kántálnak a város templomtéri betleheménél, ahová ünnepélyesen behelyezik a betlehemi Kisded szobrát, majd 10 könyörgést imádkozva fokozatosan meggyújtanak 10 gyertyát: az Atyaisten, a Fiúisten, a Szentlélekisten dicsőségére, Szűz Mária és Szent József tiszteletére, a pápáért, az egyházi és világi előjárókért, kölcsönösen egymásért, a keresztényekért, Izrael népért és a világbékéért. Mialatt a hívek a Dobos Kristóf vitte betlehemi békelánggal a betlehemhez vonultak, felcsendült az ismert karácsonyi ének: Pásztorok, pásztorok, örvendezve…

 Az idén a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Központ növendéke - Nagy Dániel kíséretében - Dobos Anna vette karjaiba a Kisded szobrot és vitte a betlehemi lángot követően az ünnepi menetben a betlehem-istállóba, ahol átadta Nagy István iskolaigazgatónak, aki a Szobrot a szoborcsoport közepére helyezte, amit ima követett.

 Nagy köszönet és hála hogy ezen az éjszakán is együtt ünnepeltünk! Együtt, egymásért, egymással. Köszönjük, hogy a szepsi 12-es számú Bercsényi Miklós cserkeszcsapat jóvoltából a betlehemi Jézus Születése Bazilika lángjával vezetve ünnepelhettünk. Köszönjük a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont közreműködését. Köszönjük, hogy a Magyar Nemzeti Agrárkamara nagylelkűsége folytán lisztadományban részesültünk, amiből az Olajos Pékség dolgozói kenyeret sütöttek, amit felszeletelve, megáldva és kiosztva hazavihettünk szeretteinek.

 Külön köszönet a szepsi önkormányzatnak, hogy évekkel ezelőtt volt szíves megvásárolni és a templomtérre kiállítani a betlehemi szoborcsoportot, ami kivitelezésében is méltó jele városunk szellemi és lelki beállítottságának. Köszönet és hála, hogy amikor manapság sok helyen a világban eltávolítják a keresztény szimbólumokat, mi gyökereinkhez ragaszkodva, hittel adjuk tudtul a világnak vallási, nemzeti és kulturális hovatartozásunkat. Adja Isten, hogy segítségével továbbra is ünnepi örömben, békében és szeretetben töltsük Urunk, Jézus Krisztus születésnapi ünneplését.

 A végtelenül jóságos Isten, aki Fiának megtestesülésével elűzte a sötétséget a világból és dicsőséges születésével beragyogta ezt a szent éjszakát, űzze távol tőlünk is a bűn sötétségét, és ragyogja be szívünket az erények világosságával! Ámen.

 Ő, aki azt akarta, hogy angyal hirdesse Üdvözítőnk születésének nagy örömhírét a pásztoroknak, töltse be lelkünket örömével, és tegyen minket evangéliumának hírnökévé! Ámen.

 Ő, aki Fiának megtestesülése által kibékítette egymással a mennyet és a földet, árasszon el mindnyájunkat a békesség és a jóakarat ajándékával, és egykor fogadjon be minket mennyei Egyházának tagjai sorába! Ámen.