Szalagavató - 2023

Gábor Bertalan | 2023. november 25.
Szalagavató - 2023

A szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont gimnazistái 2023. november 25-én tartották szalagavató ünnepségüket, ami ünnepi bevonulással vette kezdetét. Mielőtt feltűzésre kerültek volna a reményt, az összetartozást és a felnőtté válást jelképező zöld szalagok a lelkipásztorok megáldották azokat és viselőiket, majd köszöntők hangzottak el az iskolaigazgató, az osztályfőnöknő és a diákok részéről.

 Mennyei jó Atyánk! Urunk és Istenünk! Szavadra minden megszentelődik, kérünk, áldd meg + ezeket az ünnepi szalagokat és mindazokat, akik viselni fogják, hogy az öröm idején ne legyenek könnyelműekké, a megpróbáltatás napjaiban ne fogyjon el a reménységük, a kihívások közepette, felismerve az idők jeleit, jó harcot harcolhassanak, amelynek győzelmi eredményét látva értelmes és értékes életutat tudhassanak maguk mögött végig, egészen az égig. Add nekik Szentlelked hét ajándékát, hogy a hitérzék fényében feltáruljon előttük a teljesebb igazság és az igazabb szeretet. Az igazságérzék ajándéka által tudják megkülönböztetni a hitet a hiszékenységtől és a fanatizmustól. A szeretetérzék indítsa őket együtt-érző cselekvésre. Legyenek mentesek a csábító szenvedélyek kegyetlen csapdáitól. Szelídítsék irgalmassá az igazságot, hogy életpéldájuk által a föld sója és a világ világossága legyenek. Ezt kérjük tőled, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és éltet, most és mindörökkön, örökké. Ámen – hangzott az ima, majd a kedves figyelmeztetés: ma 70 éve, hogy a 11 tagú Aranycsapat Londonban 6:3-ra nyert. Ti 13-an vagytok.

 A nap emlékére a végzős diákok és vezető pedagógusaik szuvenírt kaptak, egy galambbal díszített a kulcstartót, hogy emlékeztesse őket az ősi gyökerekre, a Fészekre, a közös szellemi és lelki értékekre: a hit, a tudás, az anyanyelv titkainak hűséges őrzésére. A Szentlélek ereje, fénye és világossága - az Igazság Lelke - töltse be életüket és vezesse el őket a teljes igazságra (vö. Jn 16,13).

 Köztudott, hogy Szepsi város címerében egy galamb látható. Annak jeleként, hogy az áldott elődök a Szentlélek tiszteletére emelték az ősi templomot, ahol Isten-népe a különböző korokban hol református, hol római, hol görög katolikus szertartásban ugyan, de mindig dicsérte az Urat és merített erőt a napi kihívások teljesítéséhez.

 Köszönet és hála, hogy napjainkban mindez folytatódik s remélhetőleg egyre tudatosabb, odaadóbb és hatékonyabb lesz és marad.