Sok önkormányzat kövesse példájukat...

Gábor Bertalan | 2024. január 10.
Sok önkormányzat  kövesse példájukat...

2024. január 10-én Dr. Szalay Gábor, makranci polgármester kérésére és személyes meghívására a helyi hagyományokhoz híven a polgármesteri hivatal dolgozói az idén is Isten áldását kérték a hivatalra és lélekben az egész faluközösség minden vezetőjére, helyiségére, portájára és intézményére.

 Egyben átadásra került Mons. Gábor Bertalan, esperes-plébános részére a tavaly kapott díszpolgári cím emlékére készült hollóházi díszváza is.

 Az ünnepi evangélium itt is a napkeleti bölcsekről szólt (vö. Mt 2,1-12). Köztudott, hogy ők voltak azok a bölcs tudósok, akik miután egy csillag megjelenése gondolkodóba ejtette őket, elindulnak, hogy utánajárjanak a csodálatos eseménynek. Útjuk végén megérkeztek Betlehembe. Ott találták az Úr Jézust, „anyjával, Máriával” együtt, majd leborultak Előtte és „aranyat, tömjént és mirhát” adtak neki, s miután álmukban figyelmeztetést kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, ezért más úton tértek vissza országukban.

 Jó volt tudatosítani a vágyat, a készséget és az elhatározást, hogy ebben a hivatalban is az önkormányzat tagjai, a polgármester és munkatársai tudatában vannak a mindenkori „Heródesek” gonoszságának, de ugyanakkor az isteni Gondviselésnek is, aki az Egyházon keresztül, Szavában, szentségeiben és a jóakaratú emberek sokaságának tanácsában, utat mutat az áldott jövőbe.

 Köszönet a példaértékért, a készségért és az idők jeleinek a felismeréséért. Csak kívánni lehet, hogy a sok önkormányzat kövesse példájukat.