Örökkévalósított felülemelkedés...

Gábor Bertalan | 2023. május 22.
Örökkévalósított felülemelkedés...

2023. május 22-én a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont gimnáziumi részlegén is megkezdődtek a szóbeli érettségi vizsgák, amelyek ünnepi köszöntővel, imával és áldással indultak.

 Jó volt látni a Petőfi-körtefa növekvő rügyeit és evangéliumi képekben, bizalommal tekinteni végzős növendékeinkre. Gyönyörködni bennük, látni és szemlélni a tavasz színeit, a napfelkeltét és a napnyugtát, az ég madarait és a mezők liliomait, az ácspadot, a szerszámokat, az otthont, a fészket, a várost, a templomot, mert Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új valósult meg.” (2Kor 5,17), vagyis nem lehet egészen az enyészeté az, amit, és akit a mulandóságból örökkévalósítva magára és magába vett a Megváltó, a Kiváltó.

 Persze, a nagy kérdés, hogy akarunk-e Vele egy más létsíkba emeltetni? Akarjuk-e, hogy életünk, döntéseink, cselekedeteink, emberi kapcsolataink örökkévalósíthatóak legyenek? Mert bizony a legédesebb és legbensőségesebb emberi szeretet sem menthető át az örökkévalóságba, ha nem Isten törvényein, vagyis az Ő szeretetén, az egyetlen igazi és örök valóságon belül van és marad.

 Adja Isten, hogy végzőseink a lexikális tudás mellett, megérjenek elvetni mindent, ami összeegyeztethetetlen a Szeretettel és vállaljanak mindent, amit a Szeretet megkíván tőlük, s így egész életük folyamatos örökkévalósított felülemelkedés legyen minden evilági rossz és hitványság felett…