Őrizzük, védjük anyanyelvünk tisztaságát...

Gábor Bertalan | 2024. február 6.
Őrizzük, védjük anyanyelvünk tisztaságát...

2024. február 6-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony és Szent Balázs püspök-vértanú emléknapja kapcsán, ünnepi liturgia volt a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont aulájában. Gyertyaszentelő Boldogasszony sajátos magyar megnevezés. Az ünnep hivatalos elnevezése a Katolikus Egyházban Jézus Krisztus bemutatása. Szent József és Szűz Mária a Gyermek Jézust a születése utáni negyvenedik napon elvitték a jeruzsálemi templomba. „Amikor elteltek Mária tisztulásának a Mózes törvényében megszabott napjai, Jézust felvitték Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, ahogy az Úr törvényében elő volt írva: az anyaméhet megnyitó minden elsőszülött fiú az Úr szentjének hívatik; s az áldozatot is be akarták mutatni, ahogy az Úr törvénye előírta: egy pár gerlicét vagy két galambfiókát.” (vö. Lk 2, 22-24). Nagyon korai ünnepről beszélünk tehát, ami még a Karácsonyt is megelőzi.

A Balázs-áldás február 3-án, Szent Balázs püspök emléknapjához kötődik, amikor a vértanú-püspök közbenjárását kérjük, hogy amint ő egykor élete folyamán segített egy fuldokló gyermeken, úgy legyen most is hathatós közbenjáró a különböző betegségek, főleg a torokfájást illetően. Emiatt Szent Balázst az előadóművészek egyik fővédőszentjének is szokás nevezni, hiszen a művészek egyik legfontosabb katarzis-közvetítő eszköztára a hang, a beszéd.

A Katolikus Egyház Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén Jézus Krisztust, mint a világ világosságát ünnepli, ezért alakult ki az a szokás is, hogy gyertyát adnak, kapnak a megjelentek, akik kezükben égő mécsessel jelezik az Istenhez való fohászkodás fontosságát, ami, az élet kihívásai és nehézségei közepette megerősíti hitüket.

Szent Balázs vértanú-püspök életéhez, számos legenda fűződik. Például egyszer két égő gyertyát tett kereszt alakban egy gyermek álla alá, akinek a torkán akadt egy halszálka, így mentve meg őt a fulladástól. Ennek emlékére és reményében szállt most is az ima és a kérés: „Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására őrizzen meg téged Isten a torokbajtól és minden más betegségtől - az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.”

Adja Isten, hogy beteg és betegeskedő világunkban hatékony legyen a liturgia, gyógyító- záró-áldása. Szent Balázs püspök-vértanú égi esedezésére legyünk testben és lélekben egészségesek, mentesek a torokbetegségektől, beszéljünk szépen, helyesen, okosan és bölcsen. Vigyázzunk egymás testi-lelki épségére. Szeressük egymást, óvjuk lelki és szellemi kincseinket. Őrizzük, védjük anyanyelvünk tisztaságát.