Önmagunkat és egymást újra ...

Gábor Bertalan | 2023. február 11.
Önmagunkat és egymást újra ...

Amint tudjuk, minden év február 11-én tartjuk a Betegek világnapját, amelyet Szent II. János Pál pápa hirdetett meg 31 évvel ezelőtt, hogy felhívja Isten népe, a katolikus egészségügyi intézmények és a civil társadalom figyelmét a betegekre és az őket gondozó személyekre.

Ferenc pápa az idei világnap kapcsán „Viselj rá gondot!”címmel, üzenetet intézett minden jóakaratú emberhez. A betegség emberi tapasztalatunk részét képezi - írja - de embertelenné válhat, ha elszigetelten és elhagyatottan kell megélnünk, ha nem kíséri gondoskodás és együttérzés. Egy közös gyaloglás során például megszokott dolog, hogy valaki nem érzi jól magát, ezért fáradtság, vagy valamilyen más kellemetlen esemény miatt meg kell állnia. Ezekben a pillanatokban tűnik ki, hogy az úton miként haladunk: valóban együtt haladunk-e, vagy csak ugyanazon az úton járunk, ahol mindenki a saját érdekeire figyel, és hagyja, hogy a többiek „boldoguljanak, ahogy tudnak”. Ezért az idén, a Szentatya a betegek 31. világnapján, a szinodális együtt haladás kapcsán arra hív bennünket, hogy elgondolkodjunk: a gyengeség és a betegség megtapasztalása által miként tanulhatunk meg együtt vándorolni Isten stílusában, ami - közelség, együttérzés és gyengédség!

Templomunkban a liturgia keretében mi is közösen imádkoztunk betegeinkért és mindazokért, akik a családban, a munkahelyen, a tudományos kutatás területén és önkéntesként gondoskodnak róluk, a betegek kenete felvételében önmagunkat és egymást újra a Szűzanyára, Máriára, a betegek gyógyítójára bízva.