„Noha gazdag volt, értetek szegénnyé lett, hogy szegénysége által meggazdagodjatok,” (2 Kor 8,9).

Gábor Bertalan | 2022. június 19.
„Noha gazdag volt, értetek szegénnyé lett, hogy szegénysége által meggazdagodjatok,” (2 Kor 8,9).

2022. június 19-én szepsi római katolikus templomban a helyi Csemadok és önkormányzat szervezésében a Szepsi Csombor Márton Napok keretében fellépett a világhírű Dr. Bubnó Tamás vezette, Szent Efrém Férfikar. Jó volt látni a sok érdeklődőt, nem is csoda, hiszen szinte hihetetlen, hogy ez a világhírű férfikar ellátogatott városunka.

A bizánci költészet különösen is szereti az ellentétpárokat, nem véletlenül, hiszem a menny és a föld, a láthatatlan és a látható, a körülírhatatlan a megtestesülésben körülírhatóvá, a láthatatlan láthatóvá lett. Ahogyan a feltámadt Krisztus a halálával legyőzte a halált, úgy a Benne hívők sem az elfogadhatatlant fogadják el, hanem befogadják a befogadhatatlant. Őt, a gazdag Istent, aki azért lett értünk szegénnyé, hogy bennünket gazdagítson, mi pedig megnyílhassunk Isten végtelen szeretetének örökkévaló élvezetére (vö. 2 Kor 8,9).

 A találkozás emlékére a férfikar tagjai az őskeresztény jelképet, a halat szimbolizáló kitűzőt kapták. Köszönetként a múltért és feladatként a jövőért, hogy énekelve tovább zengjék: Jézus Krisztus az emberiség Megváltója. Köztudott, hogy a hal motívum az ókeresztény korban egy titkos jelképe volt a keresztényeknek, a hal ugyanis görögül ikhthüsz, ami mozaikszóként használva IKHTHÜSZ = Ieszousz Khrisztosz, Theou Üosz, azaz - magyarul Jézus Krisztus, Isten Fia, Megváltó-t jelent.

A hal szimbóluma önmagában jelképezi Jézus Krisztust és a keresztényeket együtt. Ezáltal a hal motívuma még erősebb jelentéstartalommal bír, mint a kereszt, hiszen míg a kereszt - mint a hit jelképe - a feltámadt Krisztusban való hitet jelképezi, a hal valamiféleképp az egész közösséget, mondhatni az Egyházat, aki követi Krisztust.

A hal sziluettjei a peremeket is sejtetik. A kölcsönös felelősséget egymásért – határon innen és határon túl, ezért bár a részvétel ingyenes volt, lehetőség adódott adakozásra.  A kegyes adományokat a férfikar az épülő helyi görögkatolikus templomra és az ukrajnai menekültek megsegítésére fordítja, amit ezúton is szívből megköszönünk.