Nincs több állomás...

Gábor Bertalan | 2023. január 2.
Nincs több állomás...

Szombaton, 2022. december 31-én, életének 66. évében elhunyt MUDr. Ferkó Barnabás, a nagykaposi rendelőintézet igazgatója, aki korábban a betegekért végzett odaadó munkája mellett a nagypolitikában is tevékenykedett. 1994 és 2002 között a Magyar Koalíció Pártja parlamenti képviselőjeként, az egészségügy szakpolitikusa volt. Nevéhez fűződik a nagykaposi rendelőintézet nonprofit szervezet megalapítása, amelyet az egészségügyi minisztériummal, a Szlovákiai Magyar Máltai Szeretetszolgálattal, a város és a rendelőintézet alkalmazottjaival karöltve hozott létre.

 Végső búcsúztatatása szülőfalujában, a nagyszelmenci görögkatolikus templomban volt január 2-án. Holtestét a közeli és a távoli rokonai, munkatársai, barátai, ismerősei és nagyszámú tisztelői kíséretében a helyi temetőben a feltámadás és a viszontlátás boldog reménységében helyezték örök nyugalomra.

 A hálaadó engesztelő szentliturgia január 3-án volt a nagykaposi görögkatolikus templomban ThLic. Iván Barnabás parókus és Gábor Bertalan szepsi esperes-plébános együttmisézésével. Hálaadás a sokéves közös Isten-élményért, az egykori diák-, és gimnáziumi időktől számítva napjainkig. Engesztelés az olykori kicsinyhitűségünkből eredő hitetlenségért, hogy Isten a görbe vonalakkal is egyenesen ír, ami érthető, mert a gondviselő Isten kezében tartott ceruzaéletünk faragása nem egyszer a miértek fájdalmával jár. Ám, idővel elérkezik az óra, amikor látva látjuk és hallva halljuk, hogy mindez csak azért történt, hogy Isten írása kétkedő világunknak általunk olvashatóbb legyen.

 Évek múltán jó volt látni és hallani, hogy az egykori diák oltártestvér lett, a lebontott házak helyén új templom áll, a megszüntetett kórház egy részében betegápoló otthon működik.

 Hála és köszönet mindenkinek, aki egykor megértette és ma is érti az idők jelét. Köszönet minden közös igyekezetért, amit népünkért és nemzedékünkért, az egyházban, a politikában és a társadalmi életben tettünk és teszünk. Kövessük boldogemlékű Dr. Ferkó Barnabás, igazgató főorvos hittel telt, bűnbánóan igyekvő elkötelezett evangéliumi életmagatartását Dienes Valéria sokatmondó sorai ígéretében: 

Jön az Isten,
Nincs több állomás.
Hegytetőn a
Végső áldomás.
Elszakadtál.
Megérkeztél végre.
Kifüggesztik
Nevedet az égre.