Népünk előre megy s nem hátra...

Gábor Bertalan | 2022. december 31.
Népünk előre megy s nem hátra...

 A polgári év utolsó estéjén, amikor szokássá, sőt kívánatossá vált a humor, az élcelődés, talán senki sem fog megbotránkozni, ha visszatekintésünket az egyik közismert szlogennel kezdjük: Piros lett a paradicsom nem sárga – Magyarország előre megy, nem hátra. Valóban? Ez nem csupán a politikusok, a kormánypártok és szimpatizánsainak az állítása? Valóban előre megyünk?

 Az evangélium ma is elénk tárta a Gyermek-Jézus találkozását az első tisztelőivel: édesanyjával és a pásztorokkal és beszámolt a körülmetélésről és a névadásról a templomban. A történésben a profán és a szenthelyek váltják egymást. Hasonlóképpen, mint a mi életünkben is. Ma este különös köszönet, az otthon melegéért, a család, a közösség biztonságáért. Köszönet és hála a családi fészekért, ahol emberré, jó és igaz emberekké nevelődtünk.

 Köszönet és hála a templomért is, ahol megkereszteltek, ahol elsőáldozók lettünk, ahol megbérmálkoztunk, ahol szentségi házasságot kötöttünk, ahol pappá szenteltek, ahol megtörtént az első szentmise... Igen, köszönet és hála – a testi és a lelki otthonért. Köszönet és hála, mert egyik sem profán. Szent a családi fészek és szent a templom. Jó ezt ma belekiáltani ebben a „fészektelen” és „templomtalan” világba!

 Istenünk – köszönet és hála áldott elődeinkért is, akik elénk élték az élet értékrendjét. Hálánk és köszönetünk jele legyen a készség: tovább adni, előélni értékeinket áldott utódainknak – otthon és a templomban. Ma is helyén való a fohász: ne hagyjátok a templomot, templomot és az iskolát!

 Köszönet és hála, hogy értjük az idők jelét, úgy, mint Mária, aki szívébe véste a pásztorok, az egyszerű emberek, az angyalra figyelők szavát. De megjegyezte az öreg Simon és Anna prófétaasszony jövendölését is… S nemcsak, hogy megjegyezte, de engedte, hogy visszhangozzék benne, amikor elveszett a 12 éves Jézus, amikor a felnőtt Jézus elindult hazulról, amikor Kánában fogytán volt a bor, vagy amikor látta egyszülött Magzatát a Kálvárián, két lator között…

 Minden bizonnyal a napi imádság, a szombatonkénti zsinagógai istentisztelet, a jeruzsálemi templom évenkénti meglátogatása segítette elő tisztánlátását a jövőt illetően.

 Ez a tisztánlátás mindenkinek megadatik, aki az Úr Jézus személyében és tanításában keresi, éli és gyakorolja ezt az életmagatartást. Adja Isten, hogy továbbra is legyen számunkra is egyértelmű a sorrend: Isten, haza, család, nemzet, kultúra, anyanyelv… Ha mindez így van, már pedig remélem, hogy így van, akkor ma is, daloljuk el bátran: Piros lett a paradicsom, nem sárga – magyar népünk előre megy, nem hátra…

 Egyházközösségünk a pénztárosának, Ing. Kuzma Norbert beszámolója szerint a pénztárnapló kimutatása alapján a 2022-es pénzügyi elszámolás a következő:

 A 2021-es évből 8.862 eurót hoztunk át.

 A 2022-es év bejövetele összesen: 34.423 euró

 Ebből a főbb tételek:

  • persely és gyűjtések: 962 euró    
  • bérleti díjak: 317 euró
  • a makranci filia éves hozzájárulása:      500 euró

A 2022es év kiadása összesen:         25.928 euró

 Ebből a főbb tételek:

  • a templom áram és vízfogyasztása: 365 euró
  • a plébánia áram, gáz és vízfogyasztása: 706 euró
  • adók és illetékek: 241 euró
  • adomány a kisegítőknek: 250 euró
  • az internetes közvetítéshez szükséges technika: 140 euró
  • a plébánia kamerarendszere:     603 euró
  • kötelező gyűjtések és egyéb kötelezettségek az érsekség felé: 465 euró

A 2022-es évet összesen 17.357 euróval zárjuk. Adományaikat köszönjük – Isten fizesse meg!

 Az idén plébániánk templomaiban 104-en részesültek a keresztség szentségében:

Bodollón – 0,

Makrancon  - 10,

Szepsiben – 94 keresztelés volt.

 A házasság szentségét 15 pár szolgáltatta ki egymásnak:

Szepsiben – 10 pár,

Makrancon – 5 pár,

Bodollón – 0 pár kötött szentségi házasságot.

 72 testvérünket kísértük utolsó útján:

Szepsiben – 50,

Makrancon – 17,

Bodollón – 5 testvérünktől vettünk végső búcsút.