Napjaink világának üdvösségéért...

Gábor Bertalan | 2024. május 23.
Napjaink világának üdvösségéért...

2024. május 23-án ünnepélyes keretek között zárult a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont negyedikes gimnazistái érettségi záróünnepsége, amelyet becses jelenlétével megtisztelt Csáky Pál, okleveles mérnök, közíró, az egykori parlamenti képviselő, aki köszöntő beszédében kitartásra és a gyökerekhez való hűségre bátorította hallgatóit.

 Az Anyaszentegyház a napi liturgiában Jézus Krisztus, az örök Főpap ünnepét ülte. Arra emlékezve és emlékeztetve, hogy az értünk emberré lett Üdvözítő azért küldetett és a Szentlélek által arra szentelődött fel, hogy hitelesen kinyilatkoztatva az Atyát, az Ő jelértékű képmása legyen a világban.

 Az Úr Jézus hűségesen teljesítetve az Atya tervét, a rá váró kínszenvedését és kereszthalálát, ellenségeiért és a bűnök bocsánatára ajánlotta fel. Életáldozata bemutatása során, megtapasztalva a legmélyebb testi-lelki szenvedést, az Istentől és az embertől való teljes elhagyatottságot, tudatosan az Atya iránti hódolata szolgálatába állította önmagát. Paradox módon éppen a halála előtti pillanatában, amikor utolsó szavával kimondta „Beteljesedett!”, voltaképp az Ite missa estMenjetek, a misének vége nyilvánult meg a legjobban az, hogy Benne az istenség egész teljessége lakott.

 Adja Isten, hogy az érettségre jutott növendékek továbbra is értegessék és hitelesen megéljék: amint az Úr Jézus, az örök Főpap, az Egyházban és az Egyház által az isteni miliőért, a kinyilatkoztatás és a szentségek világáért élt, úgy ők is megszentelődjenek ebben az igazságban. A Szentlélek tegye őket is alkalmassá arra, hogy Boldog Salkaházi Sára életpéldája nyomán ők is hirdessék az evangéliumi örömhírt – Itt vagyok, engem küldj! Életük legyen kedves életáldozat napjaink világának üdvösségéért.