Nagy dologokra vagyunk teremtve...

Gábor Bertalan | 2023. május 5.
Nagy dologokra vagyunk teremtve...

2023. május 5-én a szepsi Városi Művelődési Központban Isten-dicsőítő zenés áhítatot tartott a Crux zenekar és a Gyalom református ifjúsági csoportosulás.

Jó volt együtt látni a fiatalokat, mintegy folytatásaként a budapesti Papp László Sportarénában megrendezett ifjúsági találkozónak, ahol Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, az MKPK Ifjúsági Bizottságának elnöke köszöntötte – a fiatalok nevében is – Ferenc pápát, köszönetet mondva látogatásáért és azért, hogy a fiatalokat is a középpontba állította.

Az ifjúság kora, ahogyan Ferenc pápa a Christus Vivit apostoli buzdításában fogalmaz, örömteli időszak, amely feladattal, de felelősséggel is jár. Ez a kor a nagy kérdések ideje: mi az élet értelme, mi az én utam az életben, hogyan leszek boldog, miért van szenvedés, halál, van-e örök élet? A fiataloknak maguknak kell rátalálniuk a válaszokra, de a felnőttek feladata, hogy melléjük szegődve, segítsék őket megmutatni nekik a hit és az élő találkozás kapcsolatát a feltámadt Jézus Krisztussal.

Az iskolákra, a családokra, a nevelőkre, a hitoktatókra nem kis feladat hárul: sokféleképpen elősegíteni, hogy a ma fiataljai váljanak biztos erkölcsi alapon álló, tudatos hitvalló felnőttekké, akik markáns, erőteljes felelősséget vállalnak önmagukért, környezetükért, hitükért, kultúrájukért és anyanyelvükért.

Budapesten Ferenc pápa erről is beszélt: a gyökerek ápolásáról és a hidak építéséről, a harmónia hídjainak és az egység hídjainak az építéséről. A Szentatyát ezen a látogatáson mélyen megérintette a zene fontossága is, amely a magyar kultúra egyik jellegzetes vonása. Zene szólt mindenütt - mondta: orgona, zongora, hegedű, sok hangszer és sok-sok dal. A fogyatékkal élő fiatalok ezt énekelték: „Éljen a zene!”, ami azt jelenti - éljen a harmónia, éljen a testvériség, ami reményt és örömet ad az életnek!

Köszönet, hála és elismerés, hogy városunk és környékünk ifjúsága ráérzett erre az értékrendre és sajátos módon, a zene harmóniájával tett és tesz példaértékű tanúságot. Ezzel is beismerve és elismerve Ferenc pápa a Sportarénában mondott szavait: Barátaim, ti mind értékesek vagytok Jézus számára és számomra is! Ne feledjétek, hogy senki sem veheti át helyeteket a világ történelmében, az Egyház történelmében: senki sem veheti át helyeteket! Senki sem képes arra, amire csak ti vagytok képesek.

Ezt kívánta elősegíteni az Anyaszentegyház záró áldása is, valamint a rendezőknek és a szervezőknek átadott budapesti pápalátogatás emlékképe. 

Mindezek tudatában és fényében - csak kívánni tudjuk és kérni: segítsünk egymásnak elhinni, hogy szeretnek bennünket és értékesek vagyunk. Nagy dolgokra vagyunk teremtve…