Mutasd meg a barátodat...

Gábor Bertalan | 2023. május 12.
Mutasd meg a barátodat...

2023. május 12-én ballagó búcsúzás volt a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpontban, ahol az alapige a napi evangéliumi szakasz egy mondata, a szeretett tanítványnak, Szent János apostolnak, az Úr Jézus utolsó vacsorán mondott beszédéből szólt: Már nem mondalak benneteket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondtalak titeket, mert mindent, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek. /Jn 15,15/

 Az ünnepség egyik érdekes egybeesése volt, hogy Slachta Margit épp 100 éve, alapította meg a Szociális Testvérek Társaságát, azt a közösséget, amelyben példaképpé érett az iskola Patrónusa – Boldog Salkaházi Sára, akinek a szobrát szintén ma 10 éve helyezték el és áldották meg ünnepélyesen a kassai Szent Erzsébet székesegyházban, ahol Sára testvért megkeresztelték, elsőáldozó volt, megbérmálkozott, és amit áldott jó szüleivel együtt rendszeresen látogatott.

 Köszönet és hála, hogy a jelenlevők közül sokan így nevelkedtek fel: az egyház, a család és az iskola fészkében, ahol tovább érlelődhettek abban az értékrendben, amiért érdemes élni.

 Köszönet az értéktudatért és azért is, hogy ezt Boldog Salkaházi Sára példája szerint akarják tovább élni, az éppen aznap jubiláló Nagy Imre tanár úr megzenésített verse alapján. Köszönet és hála érte elsősorban a szerzőnek, de a többi közreműködő zenésznek, hangmérnök-technikusnak is: Bodnár Attilának, Tancer Péternek, Gablyasz Péternek és Olajos Gábornak. A dal immár a hatodik a sorban: a Haza-Vár, a Fényesség-benn, A tudás-hatalom, az Álmunkban és a Tudnod kell után a legújabb szám a Szeren-cserép. Ez is egy költői szófordulat, hasonlóan, mint a többi:

 Lelkem szárnyra kél, szűk ez a tér,

Batyumban só és kenyér.

Titkon őrizgetem a zöld szalagot,

Az óra most körbe ér.

 

Arcom felemelem a fény felé,

Így mögém kerülhet az árnyék.

Elkoptatott ezer év, ami véd,

Mint bűvös szeren-cserép.

Ezúton is kívánjuk, hogy ballagó diákjaink batyujában, ami elkíséri őket az úton a só és a kenyér mellett ott legyen és maradjon a több mint ezer év kultúrája, történelme, népünk, nemzetünk és nemzedékünk keresztény hite is, hogy így diákjaink életmagatartása tanúságtevő legyen a helyes értékrendről. Lássák rajtuk, hogy kinek lettek és maradtak a barátai: mert mutasd meg a barátodat és megmondom, hogy ki vagy.