Múltunk a reményünk, Krisztus a jövőnk...

Gábor Bertalan | 2022. május 28.
Múltunk a reményünk, Krisztus a jövőnk...

2022. május 28-án gyermeknapi majálisra gyűltek össze a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont növendékei, hogy szüleikkel és pedagógusaikkal együtt közösen örvendezzenek és ízlelgessék a lelki és a szellemi hagyatékok milyenségét.

 Ki tagadná? Világunk egyik nevelési kihívása a testvériség és a közös otthon megóvása. A közjó, a lelkiismeret, a közösség, a tevékeny hit – olyan fogalmak, amelyek közérthető tartalomért kiáltanak. Olyan új lelki utak építésére van ma szükség, ami emberi életeket képes átformálni. Szerény meggyőződésünk azonban, hogy valóban új út nem lehet más, mint Jézus Krisztus, mert Őt követve, Vele együtt haladva alakul át minden nemzedék élete, kovásszá, sóvá, világossággá mások számára is.

Kétségtelen, hogy ez a munka nagyon sokat követel, de nagyon sokat is ad. Folyamatos kapcsolatban állni a pedagógusokkal és a nevelőkkel, a szülőkkel, de főként a fiatalokkal, a gyerekekkel, a sok fáradság és vele járó probléma ellenére, mindig igazi, élő, emberi erőforrás, mert a gazdag pedagógiai hagyományok értékeit nyújtják: felelősségre, kreativitásra, együttélésre, igazságosságra és békére nevelnek.

Számunkra korunk két fő kihívását a testvériség, illetve közös otthon megóvását jelentik. Mindezekre a választ éppen a nevelésben találjuk meg. Hála Istennek, ezzel a helyi keresztény közösség is, nemcsak hogy tisztában van, de elkötelezetten dolgozik azért, hogy új utakat építsen az életstílus átalakítására. Ebben - határon innen és határon túl - az egyházi iskolaközpontok az élvonalban járnak, tudatosan és elkötelezetten arra törekedve, hogy a neveléssel a zárt világot nyitottá tegyék, az egyszer-használatos kultúra helyett a gondoskodásra ösztönözzenek, az önös érdekek helyett a közjó keresését szorgalmazzák. Ez az átalakulás a lelkiismeretből kell, hogy kiinduljon, különben csak felszínes lenne. Ékes bizonyítéka ennek az a tény is, hogy minap Makrancról egy jószívű adakozó a közeli hozzátartozói emlékére 1000.- eurót adományozott az iskolakápolna ólomüveg-oltárképe kiadásainak fedezésére.

Hála Istennek, ebben a nevelési küldetésben az itt élők sincsenek egyedül, hiszen a családok, a közösségek, az egyházi csoportosulások egyaránt ezért a célért küzdenek. Köszönet és hála azért is, hogy a Nemzeti Tehetség Központ munkatársai jóvoltából pedagógusaink egy olyan szakmai képzésen vehettek részt, amelynek fókuszában a tehetséges gyermek áll. Örülünk, hogy a tehetség-felismerés, a tehetséggondozás, a tehetségprogram nem csak elméletben, de a valóságban is megtalálható közösségünk életében, hiszen tudván-tudjuk, hogy jövőnk a gyermekeinkben rejlik!

A mellékelt fényképek, a különböző médiafelületeken elhangzott élménybeszámolók mind-mind azt igazolják, hogy múltunk a reményünk – Krisztus a jövőnk.