Megmutatni az egyszerű, közvetlen és követhető kiutat...

Gábor Bertalan | 2024. január 25.
Megmutatni az egyszerű, közvetlen és követhető kiutat...

A keresztény egységhét keretében Szepsi város Krisztus-követő egyházainak tagjai és előjárói is közösen imádkoztak az egyetemesen kért szándékra.

A január 18-25. között megtartott ökumenikus imahét középpontjában: „Szeresd az Urat, a te Istenedet ... és felebarátodat, mint önmagadat” (Lk 10,27) mottó értelmében az Isten és a többi ember iránti szeretet állt, amelyet Szepsiben Szent Pál apostol megtérésének emléknapján, a helyi református templomban tartottak a református istentiszteleti rend előírásai szerint. Az ünnepi igehirdetést a nemrég kinevezett főtisztelendő Pankulics Patrik, a helyi görög-katolikus egyházközség parókusa végezte.    

A 2024-es imahétre a keresztények egységéért a segédanyagot egy Burkina Faso-i ökumenikus csoport készítette a Chemin Neuf helyi közösség koordinálásával. A szöveg összeállításába bevonták az ouagadougou-i katolikus főegyházmegye és a protestáns egyházak testvéreit, mint ahogy más ökumenikus szervezeteket is.

Az afrikai ország 2016 óta súlyos válságot él át, ami az összes egyházat érinti. Terrortámadások követik egymást, amelyek eddig több mint háromezer ember életét követelték, s majdnem két millióan belső kitelepítettként élnek az országban. Több ezer iskolát, egészségügyi központot, városházat bezártak, a társadalmi-gazdasági és közlekedési infrastruktúra nagy része megsemmisült – olvasható az imahéthez kiadott tájékoztatóban. A keresztény egyházakat fegyveres támadások érték: papokat, lelkészeket és hitoktatókat öltek meg, sokan emberrablók kezében vannak jelenleg is. Az ország területének több mint 22%-a kikerült a hatóságok irányítása alól, és ilyen körülmények között a keresztények nem gyakorolhatják nyíltan hitüket.

 A világ számos helyén zajló tragikus háborús események láttán, amelyek egyetlen földrészt sem kímélnek és keresztényeket fordítanak egymás ellen, egyre sürgetőbbé válik aláhúzni, hogy Isten -, és a másik ember iránti szeretet nem csupán egy jókívánság, vagy egy utópikus terv, hanem valódi korparancsolat, sőt szentségi feladat, mert a keresztség szakramentuma, erre teremtett teret, eszközölt kegyelmet, adott feladatot, missziós küldetést.  Jó lenne, ha a ma élő Krisztus-követők engednék önmagukat megtisztítani az isteni szeretet által, hogy egyre inkább képesek legyenek világváltoztatásra, úgy szeretni, ahogyan azt Urunk, Jézus Krisztus elénk élte.

Az ünnepi istentisztelet után a meghívott vendégek a helyi gyülekezet vendégszeretetében részesült, ahol tettekben is megmutatkozott, hogy a keresztények egységéért végzett imahét immár nemcsak hagyomány a különböző egyházak és egyházi közösségek szintjén, de ugyanakkor magától értetődő vágy és készség, hogy a jelenlegi nemzetközi helyzet és konfliktusai közepette, amikor fennáll a megosztottság késztetése és előtörése, köztünk és bennünk minden imagesztus és egységre törekvő lépés egyre nagyobb teret és értéket nyerjen.

A záró istentisztelet január 28-án, a makranci egyháztanács és önkormányzat közös szervezésében vasárnap délután lesz a makranci római katolikus templomban, ahol ismét közösen megélhetjük, hogy az egységhétre választott téma: a két szeretetparancs Isten és a felebarát iránt, valóban keresztény mivoltunk gyökere. Ez kell, hogy továbbra is meghatározza minden döntésünket, amely a mai megsebzett és bonyolult világunkból megmutatja az egyszerű, közvetlen és lehetséges kiutat és reményt ad Krisztus Urunk vágyának és kérésének: hogy mindnyájan egy legyenek a kölcsönös szeretetben...