Maradjon meg rajtunk mindhalálig...

Gábor Bertalan | 2024. február 10.
Maradjon meg rajtunk mindhalálig...

2024. február 10-én immár nyolcadik alkalommal került megrendezésre a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont szülői szövetsége szervezésében az iskolabál. Elsőként Fazekas Mónika a szülői szövetség elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, kifejezve örömét, hogy házigazdaként nem kis büszkeséggel köszönti és üdvözli a megjelenteket az immár VIII. Salkaházi bálon.

Valamikor csak álmodoztunk, tervezgettünk a közös jövőnket illetően itt az iskolaközpontban, a Fészekben – mondta. Hála Istennek és egymás jóindulatának, bátorságának és tettrekészségének köszönhetően - itt vagyunk, egymás, népünk és a szűkebb pátria nagy örömére.

Találkozásunk egybeesett a házasság hete rendezvénysorozatával, amikor is sajátos kultúránkban köszönettel adóztunk szellemi, lelki és kulturális értékeinkért.

Napjainkban egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a házasság, a család a Teremtő egyik csodálatos ajándéka és gondoskodása az emberiség számára, amelyben a házasfelek megtapasztalhatják a feltétel nélküli szeretet, a hűség és az őszinte megbocsátás értékét egy neki rendelt, csetlő-botló társán keresztül.

A házasság szentségében egy férfi és egy saját szabad elhatározásából elkötelezi önmagát, hogy egy életen át házastársa bátorítására, segítésére és védelmére fog törekedni. Ilyen módon a házasság felelősségteljes, biztonságos és meghitt közösséget jelent és áldásul szolgál a társadalmi élet minden szegletére.

A házasság hete tehát olyan széleskörű összpontosításra és összefogásra törekszik, amely gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások eredményeivel, valamint bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja alá a házasság örökkévaló értékét.

Bátorítani akar minden olyan helyi kezdeményezést, amely hidat épít az adott közösség környezetében élő házaspárok és családok felé és segíti életük boldogulását. Nyíltan beszél a házasság mindennapi valóságáról, örömeiről és feszültségeiről. Igyekszik bölcs és gyakorlati tanácsokkal ellátni a házasokat és a házasulandókat, valamint ébren tartani a teljes helyreállás reményét azokban, akiknek a kapcsolata válságban van, vagy valamilyen ok miatt megszakadt.

Bálunk is ezt szolgálta. Alkalmat és teret adott a szórakozásra, a kikapcsolódásra és a töltekezésre, valamint újabb lelki, szellemi és kulturális élmény szerzésére, hogy a hétköznapok gyűrődését könnyebben tudjuk elviselni és a megpróbáltatásokból mindig győztesen kerüljünk ki.

Minderre egyedül nem vagyunk sem képesek, sem elegek, sem elég erősek, ezért bízattunk egymásra. Szükségünk van a Teremtő kegyelmére és egymás segítségére. A történtek láttán, hallatán népünk, nemzedékünk, családjaink, közösségünk nevében ismételt nagy köszönet és hála a kölcsönös készségért, elhatározásért és jó-feltételért. Mindezek megvalósításához és sikeres véghezviteléhez csak kívánni és kérni lehet az Anyaszentegyház könyörgő záró – áldását:

Jóságos Istenünk, mennyei jó Atyánk, mindeneknek Teremtője,
Te már kezdetben azért alkottál férfit és asszonyt,
hogy házastársakká legyenek.
Áldd meg és erősítsd meg itt egybegyűlt híveidet és életszövetségüket,
hogy Krisztus és az Egyház szeretetkapcsolata
mind tökéletesebben megnyilvánuljon életükben.
Ezt kérjük Tőled, mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
aki veled él és éltet a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

A mindenható Istennek - az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek - áldása szálljon le reájuk és maradjon meg rajtuk mindhalálig. Ámen.

FOTÓalbum itt: