Lelki és anyagi beszámoló - 2021

Gábor Bertalan | 2021. december 31.
Lelki és anyagi beszámoló - 2021

Az idén plébániánk templomaiban 123-an részesültek a keresztség szentségében:

Bodollón – 1,

Makrancon 6,

Szepsiben – 116 keresztelés volt.

 

A házasság szentségét 16 pár szolgáltatta ki egymásnak:

Szepsiben – 12 pár

Makrancon – 3 pár

Bodollón – 1 pár kötött szentségi házasságot.

 

115 testvérünket kísértük el utolsó útján:

Szepsiben – 82

Makrancon – 21

Bodollón – 12 testvérünktől búcsúztunk.

 

Pénztári beszámoló

 A 2020-as évből áthoztunk 22.011.- eurót.

 A 2021-es év bevétele összesen: 27.356.- euró

Ebből a főbb tételek:

Persely és gyűjtések:13.931.-

Egyéni adományok az orgona javítására:2.770.-

Egyéni adományok a Szent József szoborra:1.095.-

Egyéni adományok az iskolaközpont ólomüveg ablakára:650.-

Bérleti díjak:5.002.-

A makranci fília évi hozzájárulása:500.-

 

A 2021-es év kiadása összesen: 40.500.- euró

Ebből a főbb tételek:

Az orgona javítása:16.800.-

A Szent József szobor:3.500.-

Túlfeszültségi áramvédelem:1.200.-

A templom áram és vízfogyasztása:2.214.-

A plébánia áram, gáz és vízfogyasztása:5.616.-

Adók és illetékek:1.246.-

Adományok a kisegítőknek:3.880.-

Kötelező gyűjtések és egyéb kötelezettségek az Érsekség felé:1.357.-            

 

A 2021-es évet összesen + 8.867.- euróval zárjuk.

 

Az adományokat köszönjük szépen - Isten fizesse meg!