Különös köszönet és hála...

Gábor Bertalan | 2024. június 9.
Különös köszönet és hála...

Egyházközségünk esperes-plébánosa Mons. Dr. Gábor Bertalan, 50 éve - 1974. június 9-én - a pozsonyi szent Márton Dómban, a hajdani Koronázó Templomban, több diakónus társával együtt az egyházi-rend szentségében részesült. Az akkori állami szervek mindennemű akadályozása ellenére 65-en szentelődtek. Igaz, volt idő, amikor a csoportképen láthatóknak - köztük neki is - el akarták odázni a szentelést azzal, hogy először el kell végezniük a kötelező katonai szolgálatot. Esperes-plébánosunk orvosi felmentést kapott, így felszentelődhetett. Hála Istennek, ma még több mint 30-an élnek közülük, akik ezekben a napokban hálát adnak a meghívás és a küldés kegyelméért.

 Köszönet és hála a hálaadó szentmiséken való becses jelenlétért úgy a templomban, mint otthon a készülékeknél, ami azt engedi sejtetni: tudatában vagyunk a kapott ajándékoknak, hogy egymásra bízattunk - őrizni, ápolni és tovább adni az evangéliumi értékrend pásztortüzét, fényét és világosságát.

 Esperes-plébánosunk papi életmottóját, Szent XXIII. János pápától választotta: Hűnek kell maradnom elhatározásomhoz, mindenáron jó akarok lenni, mindig, mindenkihez. Fiatalos hévvel bizonyára nem is sejtette, hogy ez nem is olyan egyszerű. Mindig, mindenkihez… ahhoz is, aki másként gondolkodik, aki más értékrendet vall, kíván és él…

 Köszönet és hála, hogy - 50 év után, itt és most - értve az idők jelét és támogatva egymást, továbbra is hűeknek akarunk bizonyulni – jó lenni és maradni Istenhez, egymáshoz és igazi önmagunkhoz.

 Mindkét-nyelvű szentmisét, bűnbánattal kezdtük. A szépért és a jóért hálát adtunk, a kevésbé szépért pedig Isten és egymás bocsánatát kértük. Bocsánatot, akiket szóval, tettel, vagy mulasztással megbántottunk. Imádkoztunk azért is, hogy Isten velünk való tervét ezután is felismerjük és segítségével meg is valósítsuk.

 A magyar nyelvű szentmise záró-áldása előtt Mons. Pásztor Zoltán, püspöki helynök és Dr. Száraz János, somodi plébános, valamint Nagy István, a Szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont igazgatója köszöntötték a jubiláns esperes-plébánost, az iskola lelki igazgatóját, majd a diákok Nová Mária tanárnő vezetésével elénekelték az Ároni áldást.

A szlovák nyelvű szentmise ünnepi szónoka Mons. Dr. Peter Holec, bírósági helynök volt, aki Dr. Zuzana Petkáčová és Ing. Lenka Varechová jegyzőnők kíséretén vett részt az ünnepi szentmisén. Koncelebrált főtisztelendő Mgr. Pankulics Patrik, hacsavai, újfalucskai és szepsi görögkatolikus parókus és Mgr. Jozef Fuňák, káplán atya. Köszöntőt mondott Miroslav Ižovský, énekelt a Živena asszonykórus.

 Június 13-án délután 3 órai kezdettel a Mária Rádió élőadásában az Isteni Irgalmasság koronáját fogjuk imádkozni Bodollóról, majd délután félöt órai kezdettel Fatimai engesztelő imatalálkozót tartunk, amelynek keretében – az esperesi körzet papjaival, valamint a szepsi, a makranci és a bodollói egyháztanács tagjaival együtt - hálát adunk az 50 éves papi szolgálat kegyelmeiért.

 Hálaadó szentmise lesz még Makrancon június 16-án 11:00 órai kezdettel, valamint a szülőfaluban, Radban, június 23-án, délután 4 órai kezdettel.

 A szentmisékre tisztelettel és szeretettel invitálunk minden kedves hívőt, hogy jelenlétünk ismételt bizonyítéka legyen a nemes összetartozásnak.

 Amint az már többször is meg volt említve, megismételjük: a jubileum kapcsán nyomatékosan kérünk, eltekinteni minden virág és egyéb ajándéktól. Amennyiben azonban bárki is jónak látná, hogy adományával támogassa a Szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont kápolna haranglábjának befejezését, illetve a bodollói Sarlós-Boldogasszony filiális templom „Íme, az ember” készülő szobrát – ezt aránylag könnyen megteheti.

 A hirdetőtáblákon megtalálható egy bankszámla QR kódja, aminek igénybevételével okos-telefonnal pár kattintással átutalható erre a célra a felajánlott összeg, amiért előre is nagy köszönet.

 Hasonlóképpen - érsekfőpásztorunk nevében is – ismételten megköszönjük a bérmálási, az elsőáldozási és a mai ünnepségek színvonalas megrendezését. Köszönjük az előkészületeket, az elő és a felkészítést úgy a templomokban, mint a templomokon kívül, valamint a plébánián és az iskolában. Köszönjük a hitoktatók és az animátorok áldozatkész munkáját, a kedves szülők és a pedagógusok szeretetét, a nagyszülők, a keresztszülők és a bérmaszülők példás magatartását, valamint a bérmálkozók, az elsőáldozók és diákok hitvallását. Külön köszönet a templomi díszítésért és a Tornán megrendezett ünnepi ebédért, a felszolgálásért és a különböző finomságokért.