Külön öröm és megtiszteltetés...

Gábor Bertalan | 2024. január 20.
Külön öröm és megtiszteltetés...

2024. január 20-án, Makrancon az évközi idő 3. vasárnapjának előestéjén ifjúsági szentmise volt főtisztelendő Gergely Péter atya vezetésével. Az áhítat elmélyítését a Lisovszky Géza vezette egyházközségi ifjúsági énekcsoport a „Golgotha” segítette elő, amiért ismételt nagy köszönet és hála. Jó volt látni, hallani és hallgatni a lélektől lélekig ható szavakat, dallamokat és éneket.

 Annál is inkább, mivel január 28-án, vasárnap délután 3 órai kezdettel, a keresztényegység hetének lezárása kapcsán az idén a befejező istentisztelet a makranci római katolikus templomban lesz, ahol igét hirdet nagytiszteletű Molnár Árpád, a szepsi református gyülekezet lelkipásztora.

 Ezúton is buzdítjuk a kedves híveket az aktív részvételre, hogy Szent Pál apostol példája nyomán ezzel is tanúságot tegyünk az Urunkhoz, Jézus Krisztushoz való hovatartozásunkról, kérve világunkra és térségünkre a krisztusi béke, megértés és megbocsátás nagy ajándékát.

 Külön öröm és megtiszteltetés, hogy az istentisztelet után a polgármesteri hivatal és a helyi egyháztanács szeretetvendégségre hívja a makranci kultúrházba az énekeseket, a presbitereket, az önkormányzat és az egyháztanács tagjait.