Kiállítás...

Gábor Bertalan | 2023. november 7.
Kiállítás...

A Szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont könyvtárában 2023. november 7-én CSÍKSOMLYÓ ÉS A KÁRPÁT-MEDENCEI KERESZTÉNY ÉRTÉKEK címmel fotókiállítást nyitott meg Keresztes Dénes, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnökhelyettese a Szepsiben működő Csemadok Kassa-környéki Területi Választmánya közös szervezésében.

 A kiállítás 28 darab, 40 x 50 cm-es fotót és egy ismertető anyagot tartalmaz, amely a Kárpát-medencei Magyarok Evangelizációért Alapítvány kiírt fotópályázatának díjnyertes fényképeiből készült, s amelyet eddig már több mint 25 településen mutattak be szerte a Kárpát-medencében, többek között Kassán és Rimaszombatban is. Megtekinthető volt 2023. november 7. és november 30. között.

 Hannah Arendt, az 1975-ben elhunyt német-zsidó származású amerikai filozófusnő, történész, a totalitárius rendszerek egyik jeles kutatója szerint az ember egyik sajátossága, hogy újat hoz a világba.  A művészek ezt az újdonságot különös eredetiségükkel valósítják meg. Műveikbe, mint megismételhetetlen lények, önmagukat helyezik. Tehetségük segítségével még soha nem látott dolgokat hoznak napvilágra, új valósággal gazdagítva a világot, beteljesítve ezzel Izaiás próféta jövendölését: „Nézzétek: én valami újat viszek végbe, már éppen készülőben van; nem látjátok?” (Iz 43,19), s amit mintegy megerősít a Jelenések könyve sejtése is: „Íme, én újjá alkotok mindent.” (Jel 21,5).

 Azt mondják, mondjuk: a művészi kreativitás részvétel Isten szenvedélyében, amellyel a világot megteremtette, vagyis a művészek Isten álmának szövetségesei. Olyan szemek, amelyek néznek és álmodnak. Sőt, azt is mondják, mondjuk: az embernek azért van két szeme, hogy az egyikkel nézzük, amit látunk, a másikkal nézzük, amit álmodunk.

Igen, mert nem elég csak nézni, álmodni is kell, hogy vágyakozzunk egy tökéletesebb, békésebb, szebb világra. Olyan világra, amelyet lehet, hogy soha nem fogunk a maga teljességében meglátni, de mégis vágyni kell rá, keresni, álmodni róla. Ez az ugyanis, ami előbbre visz, sarkall. Ösztönöz.

Köszönjük a kiállítás helyszíne választásának az ötletét, mert így növendékeink, pedagógusaink és az idelátogatók részesei lehetnek egy olyan látásmódnak, ami elősegíti a másként látást és a merészebb álmodást.

Köszönjük a művészek tettrekészségét is, hogy egy új látószögből szemléltetik a világot. Köszönjük a magyarországi Keresztény Értelmiségiek Szövetségének a felelősségtudatát irányunkban, akik itt a végeken, a peremeken élünk, hogy mi is igazabban lássunk, ne csak nézzünk.

Köszönet és hála, hogy a fotók segítségével észrevehetjük: lám, mindenütt van érték, még a peremeken is, csak szem kell hozzá és szív.

Kívánjuk, adjon az Isten mindnyájunknak látó szívet, halló fület, tettre kész akaratot, hogy nyitott szívvel, szemmel és készséggel szemléljük a kiállított képek minden darabját és ezáltal tökéletesedjen emberségünk, testvériségünk, nemes összetartozásunk – határon innen és határon  túl.