Ismételt nagy köszönet...

Gábor Bertalan | 2023. január 13.
Ismételt nagy köszönet...

2023. január 13-án Bodollón megtartottuk az idei első engesztelő imatalálkozót, sorrendben a 242. alkalommal, ami immár több mint 20 éve, minden hónapban rendszeressé vált. A határ mindkét oldaláról érkezők száma is azt bizonyítja, hogy a zarándokok értik az idők jelét: szükségünk van egymásra, mert egymásra bízott bennünket a Gondviselés. A Szűzanya iskolájába járók ismét hálát adtak, köszönetet mondtak, erőt, bátorítást és kitartást kértek a mindennapi keresztjeik méltó viseléséhez. Megélve az Úr Jézus figyelmeztetését: „Hacsak jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek.” (Jn 4,48).

A szentmise főcelebránsa a 47. születésnapját ünneplő Fedorka Zsolt, csécsi plébános atya volt, akivel együtt miséztek a plébánia papjai. A szentmisében imádkoztunk Dr. Száraz János, nagykaposi esperes-plébánosért is, aki a napokban ünnepelte 46. születésnapját és a boldog emlékű XVI. Benedek emeritus pápáért, akitől szintén a minap vettünk végső búcsút. Hitünk és reményünk szerint, a boldog emlékű jubilánsunk, főtisztelendő Hornyák Péter, nyugalmazott görögkatolikus parókus, tiszteletbeli esperes, már a mennyei liturgia részeseként csatlakozott hozzánk, akitől december 28-án vettünk végső búcsút és kísértük utolsó útján a szesztai temetőben. Elhunyt szeretteinknek és egyházi előjáróinknak adja meg az Úr az igazak boldog jutalmát.

A közmondás azt tartja, hogy a szeretet hiteles jele – a másokkal való osztozás. mondta a szentmise végén köszöntőjében Király Antal, okleveles mérnök, templomatya. Urunk, Jézus Krisztus megkeresztelkedésében lett nyilvánvalóvá az irgalmasság ősforrása, aki azért küldetett, hogy sorstársunk legyen. Osztozzon létünkben. Emberré lett, kora, népe tagja, hogy Őáltala, Ővele és Őbenne az Atya gyermekei és egymásnak testvérei legyünk.

Jézus Krisztus megjelenésében lett nyilvánvalóvá, hogy minden emberre sok-sok érték bízatott: szellemi, lelki kincs – anyanyelv, kultúra, művészet, liturgia, népzene, népszokás, néphagyomány. Mindaz, aki ezen értékeket feladja, önmagát adja fel. Jövőjét és megmaradását. Történelmi küldetését. Ezért is végzünk népünk lelki és szellemi megújulásáért rendszeresen ebben a templomban is Fatimai engesztelő imatalálkozókat.

A szentmisében a rádióközvetítést megelőzően elhangzott és el nem hangzott imaszándékok mellett, az egybegyűltek imádkoztak a veszélybe került házasokért, a családok egységéért és azért is, hogy az Egyház minden tagja a jövőben is meghallja mindazt, amit a Lélek üzen az egyetemes és benne a helyi egyházaknak.

A szentmise végén Király Antal, okleveles mérnök, ismételt örömét fejezte ki, hogy jubiláns lelki atyákat köszönthetett. A szervezők továbbra is szeretettel hívnak és várnak minden áldozatkész engesztelőt és imádkozót, hogy a belső megtérés külsőleg is láthatóan tanúsítsa az őszinte bűnbánatot és megtérést ahhoz, aki „reményt és jövőt” (vö. Jer 29,11) ígért és adott az itt élőknek is, határon innen és határon túl.  

Adja Isten, hogy az új esztendő a szívekben is az intenzívebb élet kezdete és folytatása legyen, új erőforrás és egy tökéletesebb életegység Krisztussal, ami sohasem ér véget, mert benne ragyogott föl az Örök Nap, aki sohasem lát alkonyt.

Az egyházközség YouTube csatornája Kuzma Norbert, okleveles mérnök és fia Kuzma Ádám, a Boldog Sakaházi Sára Egyházi Iskolaközpont növendéke segítségével, a Mária Rádió komáromi stúdiója Cehelnik István, Simko Imre, Melega Mária és Király Antal önkéntesek közreműködésével élőben közvetítette a lelki találkozót, amiért a hallgatók nevében ismételt nagy köszönetet mondunk.