Íme, én is itt vagyok

Gábor Bertalan | 2022. május 23.
Íme, én is itt vagyok

2022. május 23-án a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont új épületében először tettek érettségi vizsgát a végzős növendékek. A 9 vizsgázó és vizsgáztatóik 8:00 órakor útbaigazításra és rövid áhítatra gyűltek össze az iskola könyvtárában, ahol hálát adtak és imádkoztak, hogy elérkezett a nagy nap, amikor tanújel adható a tudásról, a felkészülésről, az érettségről, de a meggyőződésről is: ahhoz, hogy idáig jutottak, nem pusztán egyéni érdem.

Köszönetet mondtak az életért, mindenekelőtt a szentháromságú egy Istennek, de köszönet mondtak jó szüleiknek is, hogy elfogadták őket akkor, amikor jelentkeztek erre a világra. Megköszönték a családi fészket, az iskolát, a kultúrát, az anyanyelvet, az erkölcsi értékrendet, amit megismerhettek és amit, immár tudatosan is magukénak vallanak. Köszönetet mondtak az itt töltött diákévekért is, az iskolai és az osztályközösségért, az osztályfőnöknőért és az osztálytársakért.

Egyedül mindenre kevesek vagyunk. Sem hálát adni, sem könyörögni nem vagyunk elég. Egyedül magányosak vagyunk, ami nem lehet sem cél, se szándék, se feladat.

Adja Isten, hogy boldog Sára testvér tiszta és hűséges életpéldája nyomán az ifjú nemzedék tovább hirdesse a szegényeknek az üdvösséget, a raboknak a szabadulást, a szomorkodóknak az élet örök értelmét. A Szentlélek bőséges áldása kísérje további életvitelüket, tudásukat és érettségüket - a vizsgáztató pedagógusokhoz hasonlóan - igazságosan és irgalmasan értékelje őket a körülvevő világ, lássák és hallják bennük Boldog Sára testvér életmottójának beteljesülését: Íme, itt vagyok, engem küldj!