Hogy a szeretetünk megtisztuljon és kiteljesedjék...

Gábor Bertalan | 2024. július 2.
Hogy a szeretetünk megtisztuljon és kiteljesedjék...

2024. július 2-án, Sarlós-Boldogasszony ünnepén főtisztelendő Paweł Cebula, minorita atya, Molnár Imre történész, Grzegorz Górny és becses neje, Angelika személyében rangos zarándok-látogatók érkeztek templomunkba és egyházi iskolaközpontunkba. Becsességük jele és jelzése munkásságuk, amelyet mindenekelőtt Isten szolgája, Gróf Esterházy János boldoggá avatása terén fejtenek ki Kárpát-medence szerte, de irodalmi alkotásuk és énekzenei tanúságtételük is sokatmondó és üzenő. Úgy, mint a hajdani próféták, akik kivétel nélkül Isten örök mélységeibe tekintettek, miközben látták és láttatták az utcákon, a tereken, a nyilvános és rejtett helyeken az emberi élet visszásságait is: a kizsákmányolást, az árulást és a gyilkosságot, de mindez nem vitte őket padlóra.

Azt mondják, mondjuk, hogy a mindenkori próféták azért tudnak hatékonyan kiáltani, az igazságot hirdetni és tanítani, mert tudatosan megengedik, hogy egész lényüket az egy élő, igaz, teremtő Isten misztériuma ragadja meg. A létezés gyökereit szemlélik: az ember titkát a teremtő Istenben, s ezért szentséges titokként látják az Isten képére teremtett embert is. Nem istennek tartják az embert, de templomnak, amelyben Isten jelen van.

Becses vendégeinkkel úgy a templomban, mint az egyházi iskola kápolnájában azért imádkoztunk, hogy a három szent kassai vértanú, Boldog Salkaházi Sára és Isten szolgája, Gróf Esterházy János példájára és esedezésére mi is meglássuk életünkben az imádság és az embertársainkkal való kapcsolat szoros összefüggéseit. Népeink a Kárpát-medencében felhagyjanak a szép, de hazug szavakkal, az őszintétlen, szeretetlen viselkedéssel. A történelem sebeire együtt keressék és találják meg a kölcsönös kiengesztelődés és megbocsátás forrását, az Eucharisztiában s így az Isten és emberek iránti szeretetünk egyaránt megtisztuljon és kiteljesedjék.