Harangzúgás közepette...

Gábor Bertalan | 2024. június 4.
Harangzúgás közepette...

Azt mondjuk, mondják, hogy a gyermekek oktatásának első főszereplői és építészei: a szülők, a pedagógusok, a hitoktatók és a lelkipásztorok. Az emberi és a lelki értékek megismerését és átadását az iskola és a családok közötti erős szövetség teszi lehetővé.

A család és az iskola-közösség - jövőre nyitott mikrokozmosz. Központi tengely, amely körül egy új világ forog. Az oktatási szövetség - az ember átfogó nevelésének elősegítésé által - lehetőséget ad egy emberibb világ felépítése és lelki dimenziója biztosítása érdekében.

Tavaly a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont kertjébe „Petőfi-körtefát” és egy kocsányos-tölgyfát ültettünk el. 2024. június 4-én, a Nemzeti Összetartozás emléknapján - Dobos Zoltán és Nyíri Péter, okleveles kertészmérnök jóvoltából - egy mamut-fenyő elültetésére került sor. Köszönet és hála a becses ajándékért.

Az ünnepségen így imádkoztunk:

Urunk és Istenünk, szavadra minden megszentelődik. Józsue szolgád egykor a szövetségkötés jeléül és emlékezetéül tölgyfát ültetett. Kérünk, kísérd áldásoddal + ennek a mamut-fenyő facsemetének a növekedését is és mindazok tevékenységét, akik itt a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpontban neved dicsőségét, néped lelki, szellemi és anyagi javát, valamint a lelkek üdvösségét kívánják szolgálni.

 Add kegyelmedet, hogy nemzedékünk együtt, egymással és egymásért továbbra is tevékenyen cselekedjen, beismerve és elismerve, hogy itt és most mi következünk: népünknek, hazánknak, egyházainknak, ránk van szüksége.

 Segítsd mindnyájunkat, hogy minden tőlünk telhetőt megtegyünk a családban, az iskolában, a templomban és a közéletben, hogy amikor majd a ma még kétkedők rádöbbenek az evangéliumi értékrend fontosságára, legyen még haza, egyház, nép, nemzet ezen az ősi tájon is. Ezt kérjük Tőled, Krisztus, a mi Urunk által a Szentlélekben. H: Ámen.

 A szenteltvíz-hintés és az ünnepi záró áldás után - harangzúgás közepette - elhangzott a Himnusz.