Érték... Mérték...

Gábor Bertalan | 2024. június 1.
Érték... Mérték...

2024. június 2-án 22 gyermek járult először szentáldozáshoz magyar nyelven a Szepsi plébánia-templomban. A minap 116 bérmálkozó, közülük 22-en az egyházi iskolából.

Érsekfőpásztorunk nevében is - köszönet és hála - a bérmálási ünnepség színvonalas megrendezéséért. Köszönet az előkészületért, az elő-, és a felkészítésért úgy a templomban, mint a templom kívül, valamint a plébánián és az iskolában. Köszönet a hitoktatóknak és az animátoroknak az áldozatkész munkáért, a kedves szülőknek és a pedagógusoknak a szeretetért, a bérmaszülőknek a példás magatartásáért, és nem utolsósorban a bérmálkozóknak és az elsőáldozóknak a hitvallásért. Külön köszönet a templomi díszítésért és a Tornán megrendezett ünnepi ebédért, a felszolgálásért és a különböző finomságokért.

Hála Istennek, hogy ugyanez elmondható az első szentáldozás ünnepsége kapcsán is. Adja Isten, hogy példás keresztény katolikus életünkkel és magatartásunkkal továbbra is értékes mértékjelek legyünk korunk Istenkereső emberének. Köszönet, hogy értjük az idők jelét és Mécs László örökérvényű üzenetét: Ki a betyár, ki a szent, Magyarhonban ki a szent? Ha a mérték tönkre ment, soha senki meg nem ment…

Köszönet és hála, hogy számunkra az Érték, Mérték…