Emlékezni a kegyelemre és a történetekre...

Gábor Bertalan | 2023. május 25.
Emlékezni a  kegyelemre és a történetekre...

2023. május 25-én reggel - Nagy István igazgató úr és Sára nővér vezetésével a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpontból 35-en – 23 növendék, valamint több pedagógus, szülő és nagyszülő – útközben megcsodálva Erdélyország szépségét és nevezetességeit elindultak a csíksomlyói búcsúba, hogy ott zarándokként, azért is imádkozzanak és könyörögjenek, hogy gyakorolva a szeretet nyelvét, megtanuljunk, helyesen és szépen szeretni és élni itt, ahová a Gondviselés születnünk engedett. Úgy, ahogyan Sík Sándor, a papköltő fogalmazott: Hogy a sírókkal sírni jól esett, s hogy nem nevettem, minden nevetővel – hála legyen… Hogy, akik szerettek, szépen szerettek, s hogy nem kellett nem szépen szeretni – hála legyen…

 Amint azt már említettük a bodollói Fatimai engesztelő imatalálkozók több mint 20 éves havonkénti imaalkalmai éltetik ezeket a gyökereket és érlelik a gyümölcsöket. Segítik itt és most érteni az idők jelét, amit hajdan Isten szolgája gróf Esterházy János fogalmazott meg ma is hatványosan érvényes üzenetként: „Cselekedjünk mindannyian egyetértésben és szeretetben.”, alátámasztva Urunk, Jézus Krisztus vigasztalásával: „Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket és minden rosszat rátok fognak.” (Mt 5,11),

 Az áldatlannak tűnő élethelyzetben Boldog Sára testvér életmottója és életmagatartása: „Íme, itt vagyok, engem küldj.”, bátorít minket továbbra is ragaszkodni áldott gyökereinkhez, hidakká lenni a peremeken iskolánk jeligéje szerint: Cum Deo, pro Patria et Invicem – Istennel, a hazáért és egymásért!

 A zarándokok az előző napi közös bűnbánattartás után, az összetartozás és az összetartás jeleként magukkal vittek egy gyökér jelképet és egy virágbokrot, amelyet a Bodollóba gyakran zarándokló kassai Kati néni ajándékozott elültetésre az iskolának. Amint a közelmúltban elvitték a Petőfi-körtefát megáldatni Budapestre, úgy vitték most magukkal ezt az ajándékot is, hogy a csíksomlyói zarándoklatról hazatérve közösen elültessék az iskola udvarán és alkalomadtán köré gyűlve emlékezzenek a kapott kegyelmekre és a megélt történetekre.